ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

સોમવાર, 30 મે, 2022

શ્રી અખિલ ગુજરાત ગઢવી સમાજ જોગ


જય શ્રી સોનલ માં 

 શ્રી અખિલ ગુજરાત ગઢવી સમાજ જોગ

શ્રી જબ્બરદાન નારણજી રત્નું (ગઢવી) સમાજ કન્યા છાત્રાલય આદિપુર, ગાંધીધામ
 ગુજરાત રાજ્યના ગઢવી સમાજની કોઇ પણ દિકરી ધોરણ ૯ કે કોલેજ સુધીની કોઇપણ ધોરણમાં અભ્યાસ કરતી હોય અને આદિપુરની કોઇપણ સ્કુલ - કોલેજમાં અભ્યાસ કરવા માંગતી હોય અને ઉપરોકત છાત્રાલયમાં દાખલ થવા માંગતી હોય તેવી દિકરીઓ માટેની એડમિશન પ્રક્રિયા તા . ૦૧-૦૬-૨૦૨૨ થી શરૂ કરવામાં આવશે 
નક્કી કરેલ ફ્રી વાર્ષિક / અર્ધવાષિક ધોરણે ભરી શકાશે આ માટે વધુ માહિતી મેળવવા માટે ...

 જ્યોતિબેન ગઢવી ( ગૃહમાતા ) 
મો . 97122 28998 નો સંપર્ક
 કરવા વિનંતી

 લિ . જબ્બરદાન ગઢવી પ્રમુખ કચ્છ ગઢવી સામાજિક ઉત્કર્ષ ટ્રસ્ટ અમિત જબ્બરદાન ગઢવી મેમોરીયલ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આરાધના

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આર...