ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

સોમવાર, 16 નવેમ્બર, 2020

રાજકોટ ચારણ-ગઢવી સમાજ સમૂહ લગ્ન આયોજન

આઇશ્રી કંકુકેસરમા પ્રેરીત
આઇશ્રી સોનલમા સેવા સહાય ટ્રસ્ટ  ( સમુહલગ્ન સમિતિ જુની) રાજકોટ દ્વારા ૨૯ મા સમુહલગ્ન નું જાજરમાન આયોજન

આથી દરેક ચારણ-ગઢવી સમાજને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આજરોજ તા.૧૩/૧૧/૨૦૨૦ને ધનતેરસ ના શુભ દિને ટ્રસ્ટી મંડળની મીટીંગમાં હાજર રહેલ ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા સર્વાનુમતે નિર્ણય કરેલ છે કે રાજકોટ ખાતે દર વર્ષે ની જેમ આ વર્ષે આઇશ્રી સોનલમા સેવા સહાય ટ્રસ્ટ (સમુહલગ્ન સમિતિ જુની) રાજકોટ દ્વારા *૨૯મા ચારણ-ગઢવી સમાજ સમુહલગ્ન નું આયોજન* આગામી દિવસોમાં કોરોનાની મહામારી ને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારશ્રી ની ગાઇડ લાઇન નું ચુસ્ત પણે પાલન સાથે સમુહલગ્ન નુ આયોજન કરવામા આવેલ છે 
તો આ સમુહલગ્નમાં જોડાવવા માંગતા આપણા સમાજને 
*તા.૧/૧૨/૨૦૨૦ ને મંગળવાર થી તા.૧૧/૧૨/૨૦૨૦ ને શુક્રવાર*
સુધી સમુહલગ્નમાં જોડાવવા માટે ફોર્મ વિતરણ કરવામાં આવશે
*સમુહલગ્ન કાર્યાલય* 
*ગાયત્રીનગર મેઇન રોડ,સોનલ સ્ટોર્સ, ડો.કાલરીયા ના દવાખાના સામે, રાજકોટ*

*ફોર્મ વિતરણ તારીખ અને સમય*
*તા.૧/૧૨/૨૦૨૦ થી તા.૧૧/૧૨/૨૦૨૦ સુધી*
*સમય સવારે ૧૦ થી બપોરે ૧ વાગ્યા સુધી*
*સાંજના ૪ થી રાત્રિના ૮ વાગ્યા સુધી*

*નોંધ* :- *આ સંસ્થા દ્વારા અગાઉ ૨૬/૨૭/૨૮મા સમુહલગ્ન નું આયોજન સમાજનાં સાથ સહકારથી સફળતા પૂર્વક સંપન્ન કરેલ છે*.
સંપર્ક સૂત્ર :-  ૯૮૨૪૪ ૨૫૧૬૦

લી. આઇશ્રી સોનલમા સેવા સહાય ટ્રસ્ટ (સમુહલગ્ન સમિતિ જુની) રાજકોટ
🙏🏻જય સોનલ માં 🙏🏻

Featured Post

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આરાધના

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આર...