ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 3 ડિસેમ્બર, 2016

करणी होस्पिटल डीसा.द्वारा व्यसन मुक्तिनी पहेल

और यदि कोइ चारन बन्धु को नशा छोड़ना है तो वो क्रुप्या मेरा सम्पर्क करे....
व्यसन मुक्ति प्रयाश (चारण समाज के लिए )
करनी हॉस्पिटल –डीसा (डॉ केशरदान गढवी)
---------------------------------------------------------------------------------

अगर कोई चारण –गढ़वी बन्धु जो किसी तरह के व्यसन से आदि है ओर अगर आप सही में व्यसन मुक्त होना चाहते हो तो  आपको डीसा में व्यसन मुक्त होने के लिए पूरी निशुल्क  सहायता की जाएगी.
- अगर आप सही में व्यसन मुक्त होना चाहते है ?
- डॉ के लिए हुवे समय अनुसार अस्पताल में रहकर अपने आप को व्यसन मुक्त करना चाहते है ?
सहायता
- व्यसनमुक्ति का इलाज डीसा में प्राइवेट होस्पितल में होगा
- दर्दी का पूरा खर्च मेरि और से दीया जायेगा जिसमे जबतक कोर्स पूरा नही होता अस्पताल में रहने , खाने , दवाईयों का  खर्च का भुक्तान करनी अस्पतालसे किया जायेगा.   
- दर्दी के साथ रहेने वाले एक व्यकित का खाने , रहेने का खर्चा दिया जायेगा
- अस्पताल से छुटी पर साथ में दवाई भी फ्री में ली जाएगी
- डोडी, अफीन, शराब जेसे जटिल व्यसनों से मुकती के लिए 
- सहयता सिर्फ ओर सिर्फ व्यसन मुक्ति के लिए है जो सही पे व्यसन से छुटकारा पाना चाहते है वे संपर्क करे.

आपको एक अपने सहयोगी के साथ आना है अगर आप सही में अपने ओर अपने परिवार वालो का लिए व्यसनमुक्त होना चाहते है तो आपका स्वागत है. इस मेसेज को जो भी बंधनी है उन तक पोहचाय.

                                                         करनी हॉस्पिटल डीसा
                                                           डॉ केसरदान गढवी

आई श्री सोनल माँ भाव गीत : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री सोनल माँ मढडा*
        *भाव गीत*
राग..छे मंत्र महा मंगलकारी..

जय जाप जपू मां सोनल नो कल्याण अमारु करी देने..टेक.
आई आबू निवासी मां अंबा वळी जागती ज्योती जगदंबा
परा शकित तूं पराअंबा क्रिपाळू क्रिपा तूं करी देने, जय जाप जपू.....1

वडहथ वरुडी रुपे तूं दरसाणी दिपे धूपे तूं वरताणी विध विध रुपे तूं करणी तूं करुणा करी देने,
जय जाप जपू.....2

संकट हरणी मां तूं साची, आई आदी ने तूं अविनाशी,
मां मढडा नेसळ निवासी,
हर हानी अमारी हरी लेने,
जय जाप जपू.....3

मां मंगल सौ नूं करनारी,
दूःख दाळीदर ने दळनारी,
सूख संपत संतती संस्कारी, भव सागर थी तारी देने,
जय जाप जपू.....4

शितळ छांया चंदन वन नी,
आई आशा पूरी करो मन नी,
विपूल वाडी दई ने धन नी,
जग जन्म उजागर करी देने,
जय जाप जपू...5

छे अखूट खजानो आई कने, माग्या विण दई देजे तूं मने,
बळवंत खबर बधी बाई तू ने,
भंडार अमाणा भरी देने,
जय जाप जपू....6

मां सोन सराकडिया वाळी,
वळी मढडानां मढमां भाळी,
*दिलजीत*नी राखो रखवाळी मां अभय आ जीवन करी देने
जय जाप जपू....7

मां सोनल मढठा नू भाव गीत

दिलजीत बाटी ढसा जं.

*मो..99252 63039*

ગુરુવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2016

आई श्री सोनल माँ भाव : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री सोनल माँ मढडा*
             *भाव*
राग..हे गोविन्द गोती दियो ने

मां मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,
आई अवतारु महा दैयत मारणी रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....टेक.

आधी व्याधी उपाधी हरे आपदा रे,
वड हथी विडारे बधी विपदा रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....1

माना धामे राजा ने रंक आवता रे,
भावे भोजन जमाडे आई भावता रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....2

मन माग्यू मळे छे माना धाम मां रे,
अष्ट सिध्धी नवे निध्धी नाम मां रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....3

अरज सूणी ने आई वेगे आवता रे,
मोटा तोफाने थी मां बचावता रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,...4

पापी पावन थई पारे पूण्य पामता रे,
हेत वाळी हैयाने हरखावता रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....5

कैक जूगो ना पाप जूना कापता रे,
दाद *दिलजीत*ने  दिल थी आई आपता रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,.....6

*आई श्री सोनल माँ मढडा*
*नी वंदना*
*दिलजीत बाटी* *ढसा जं*.

*मो..99252 63039*

आई श्री सोनल माँ भाव : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री सोनल माँ मढडा*
             *भाव*
राग..हे गोविन्द गोती दियो ने

मां मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,
आई अवतारु महा दैयत मारणी रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....टेक.

आधी व्याधी उपाधी हरे आपदा रे,
वड हथी विडारे बधी विपदा रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....1

माना धामे राजा ने रंक आवता रे,
भावे भोजन जमाडे आई भावता रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....2

मन माग्यू मळे छे माना धाम मां रे,
अष्ट सिध्धी नवे निध्धी नाम मां रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....3

अरज सूणी ने आई वेगे आवता रे,
मोटा तोफाने थी मां बचावता रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,...4

पापी पावन थई पारे पूण्य पामता रे,
हेत वाळी हैयाने हरखावता रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,....5

कैक जूगो ना पाप जूना कापता रे,
दाद *दिलजीत*ने  दिल थी आई आपता रे, (2)
मढडामां जनम्या छे ब्रह्म चारणी रे,.....6

*आई श्री सोनल माँ मढडा*
*नी वंदना*
*दिलजीत बाटी* *ढसा जं*.

*मो..99252 63039*

चरज नेटवर्क

બુધવાર, 30 નવેમ્બર, 2016

गोल जी.के.ऐकेडमी जाम खंभाडीयाना पोलीस परीक्षामां सफळ थयेल उमीदवारों

गोल जी.के.ऐकेडमी जाम खंभाडीयाना पोलीस परीक्षामां सफळ थयेल उमीदवारों

चरज मेगेझीन

सौ चारणोने चरज नेटवर्क आयोजीत "कनेकटिंग चारण अभियान" मां जोडावा हार्दिक निमंत्रण, चारण ऐक बने, चारण नेक बने मिशन अंतर्गत उत्कृष्ठ चरज मेगेझीन साथे BSNL नुं प्री-पेईड CUG कार्ड फ्रि गिफ्ट ..... चरज नेटवर्कना चारणो साथे अनलिमिटेड फ्रि टॉकटाइम जीवनभर

*मेगेझीन मंगाववा माटे संपर्क करो*
चरज नेटवर्क
मो-9428412555

मांडवी-कच्छ खाते ता.31-12-2016 ना रोज सोनल बीज उजववामां आवशे कच्छमित्रमां करशनभाई गढवीनो अहेवाल

मांडवी-कच्छ खाते ता.31-12-2016 ना रोज सोनल बीज उजववामां आवशे कच्छमित्रमां करशनभाई गढवीनो अहेवाल

आई श्री सोनलमाँ भाव : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री सोनल माँ*
                *भाव*
राग..दर्शन बिना भये बावरिया...

शरण आव्यो रे अरज लाव्यो रे
हवे करीदयो बेडो पार रे मढडावाळी मावलडी....टेक..

अधम उधारण जागती ज्योती सोनल मां साक्षात,
विघन विडारण वडहथ वाळी विश्वमां विख्यात.(2)
तारण हारी रे मां मरमाळी रे हवे करीदयो बेडो पार रे मढडा वाळी मावलडी...1

कृपा करीदे करणी कृपाळी तूं छो तारण हार,
नजरे निहाळी नेजा वाळी समरथ लेजो सार, (2)
भाव भरेली रे आई अलबेली रे हवे करीदयो बेडो पार रे मढडा वाळी मावलडी,...2

ओथ अमारे आई तमारी अवरनी नथी आश,
धींगो वसीलो एक धणी तूं वडो तारो विश्वास, (2)
दिव्य दयाळी रे मां ममताळी रे हवे करीदयो बेडो पार रे मढडा वाळी मावलडी,...3

शब्दो रुपी फूलडा केरो हेते गूंथ्यो छे हार,
*दिलजीत* छोरु शरणे तारे स्नेहे करो ने स्विकार, (2)
सूख करनारी दूःख हरनारी हवे करीदयो बेडो पार रे मढडा वाळी मावलडी,....4

आई सोनल मां मढडा नी वंदना
दिलजीत बाटी ढसा जं.
मो..9925263039

आई श्री पीठडमाँ चरज : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री पीठड माँ*
          *चरज*
राग..पाये तूने विपळी लागू.

पीठड आई पाटरामा मां वारु करो टेम वहमा मां...टेक..

अरणा वाळी आई अमाणी प्रगणामा प्रखियात,
हे..कूळ बाटी नी कूळदेवी मां
वडहथी वीखियात, पीठड मां. 1

कामळी काळी ओपती माथे हेमनी लाकडी हाथ,
हे..भालावाळी मारी भीडने भांगे नेजावाळी अमू नाथ, पीठड मां,...2

आशरो मोटो आई पीठड नो स्नेह थी करती सहाय,
हे..वेरी वष्यर कोई वाघ वरु थी वाळ वांको नो थाय,.पीठड मां...3

हरशे हानी हेतथी माडी जतन करी जगदंब,
हे..याद करो त्यां आवती भेरे आई पीठड अवीलंब,.पीठड मां ...4

पाठ नो धणी आई पीठड मां जे पूजशे मानो पाठ,
हे..बाटी *दिलजीत* माँ आपशे एने ठाकर वाळो ठाठ पीठड मां....5

पाटरामा पीठड मां नी वंदना

दिलजीत बाटी ढसा जं.

मो...9925263039

મંગળવાર, 29 નવેમ્બર, 2016

कच्छ गढवी सामाजीक उत्कर्ष ट्रस्ट तथा अमीत जे.गढवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट द्रारा समूह लग्न तथा शिष्यवृती बाबत

*कच्छ गढवी सामाजीक उत्कर्ष ट्रस्ट तथा अमीत जे.गढवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट द्रारा समूह लग्न तथा शिष्यवृती बाबत*

आथी तमाम ज्ञातिजनोने नम्र अपील सह जणाववानुं के माताजीनी असीम कृपाथी आपणा द्रारा 22 मां समूह लग्ननूं आयोजन ता.01-02-2016 वसंत पंचमीना रोज भुज मुकामे करेल छे.

*समूहलग्नमां जोडाववा माटेना नियमो*
---------------------------------------

(1) ता.31-12-2016 सुधीमां बन्ने पक्षोऐ नोंधणी करावी जवी.
(2) दरेक पक्षनी नोंधणी फ्री रू.5000/- रोकड़ा/चेक थी स्वीकारवामां आवशे. तेमज डिपोझीट पेटे रू.11000/- (जे घेर अलगथी जमणवार,दांडीयारास के वरघोड़ानूं आयोजन नहीं करवामां आवे तो पक्षकारने परत करवामां आवशे)

*शिष्यवृति माटेना नियमो*
------------------------------------

(1) मुळ कच्छना *मारु गढवी*ना छात्रो ऐ ता.31-12-2016 सुधीमां अरजी करवी
(2) धोरण 8 थी उपर मां 60 % तेथी वधु गुणवाळा छात्रोऐ अरजी करवी.
(3) दरेक छात्रोऐ अटक, वतननुं गाम तथा टेलीफोन नंबर अवश्य लखवा
(4) दरेक छात्रोऐ छेल्ली परिक्षानी मार्कशीट तथा हाल अभ्यास चालु छे तेनी प्रमाणित नकल तेमज होस्टल माटेनी फ्री नी रसीदनो पुरावो अवश्य बिडवो
(5) जे वर्षनी शिष्यवृति माटे अरजी करवामां आवे ते वर्षनी बन्ने सेमेस्टरनी मार्कशीट अरजी साथे सामेल राखवी.

*समूहलग्ननी नोंधणी तेमज शिष्यवृति फॉर्म जमा कराववा संपर्क*

(1) आनंद ऐन. गढवी
आवळ पी.यु.सी सेन्टर, बी-19 कतीरा कोमर्शीयल कोम्पलेक्ष,
आर.टी.ओ रिलोकेशन साइट भुज-कच्छ
मो- 9825217563

(2) मोरारदान ऐ. गढवी
      मो- 9925117597

22 मो समूहलग्न तथा शिष्यवृति वितरण समारोह

तारीख :- 01-02-2016 बुधवार वसंत पंचमी

स्थळ :- चारण विश्रांति भुवन भुज-कच्छ

वधारे माहिती माटे :-
प्रमुखश्री जब्बरदान ऐन. अयाची
मो - 9879507015

*निमंत्रक*

प्रमुखश्री, कच्छ गढवी सामाजीक उत्कर्ष ट्रस्ट तथा अमीत जे.गढवी मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट

*टाईप बाय :- www.charanisahity.in*

*वधारे माहिती चारणी साहित्य ब्लॉग पर मेळववा माटे नीचेनी लींक ओपन करो⤵⤵*
http://www.charanisahity.in/2016/11/blog-post_29.html

        *वंदे सोनल मातरम्*

રવિવાર, 27 નવેમ્બર, 2016

पोलीस नी परीक्षामां ग्राउंड टेस्ट माटे पसंद थयेल जामनगर गढवी समाजना विद्यार्थिओ

      .                 जय माताजी

*जामनगर गढवी युवक मंडळ अने C.G.I.F द्वारा चालता कोचिंग क्लास मा 12 विद्यार्थिओ अे पोलीस नी परिक्षा आपेल हती.*

*अे मा थी 11 विद्यार्थिओ ग्राउंड टेस्ट माटे पसंद थया छे.*

तेमना नाम निचे मुजब छे :-

1. मोहित गढवी -70.
2. रामकृष्ण लांबा - 65. 
3. विवेक गढवी - 58.
4. नरेश रुडाच - 57.
5. युवराज वडगामा (सुरेन्द्रनगर) - 55.
6. रामदेव गढवी - 53. 
7. दिव्येस गढवी - 46.
8. नितीन जाळफवा - 44.
9. हार्दिक लांगा - 44.
10. पार्थ गढवी - 42.
11. प्रविण धमा - 40.

पास थनार दरेक भाई ओने खूब खूब अभिनंदन
💐💐💐💐💐💐💐💐💐

*खूब नानी शरुआत करी हती परिणाम के सफळता माटे आशा पण नहोती राखी .*

*विद्यार्थिओ अे महेनत करीने सफळता मेळवी (अचीवेर अकेडमि मा रोज 2 कलाक घेर 2 कलाक अने रविवारे 3 - 4 कलाकनी महेनत) जो आपणे सामजिक कार्यो योग्य रीते.ध्येय साथे करीये तो सफळ थईअे ज छीअे .फरीवार गढवी युवक मंडळ जामनगर अने C.G.I.F परिवार अचीवेर अकादमी अने सहकार आपनार सहुनो दिलथी आभार माने छे.*

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...