ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 13 ઑક્ટોબર, 2018

(આઈ બેલી) માં મોગલ પ્રાગટ્ય અવસર


પરમ .પુજય આઈ મા ના પ્રાગટય અવસરે આપ સર્વ મૉગલ છૉરૂ નુ મૉગલ છૉરૂ પરિવાર આપને હાદિક આમંત્રણ છે

પધારૉ

તા . 19-10-2018 (શુક્રવાર)

જય મૉગલ મા

જય આઈ બેલી મા

વધુ માહિતી માટે : -

અજીત ગઢવી -

99090 99299

78199 99996


મંગળવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2018

Respected dignitaries,

🙏 Mata Ji ki Hukum !
I am very glad to share my thoughts to set examplery standards and serve the society selflessly.

* We always welcome your Suggestions, Questions and constructive criticism regard to the setting up"Charan-Gadhvi Center of Excellence" in New Delhi.

* Today our community has been suffering from not only Social illness but Ignorance and Arrogance also which are the sign of ? And we all are responsible for the same.

* We observed that people are loosing their faith in Truth , Honesty and Brotherhood , more educated people tend to be Self Centered , Bitter relationship and Loss of Mutual Trust which generate selfish approach. People are loosing their Sense of Responsibility and having high degree of negative emotions and not able to judge ---
"What is wrong,
            What is right " and like to go for Short Term Benefits without even thinking of the results.

** Now the question arise:-
* How to spread Truth ?
* How to promote Brotherhood ?
* How to develop the higher Virtues in our  "Charan-Gadhvi Samaj" There are no short cut to solve such difficult and complex Questions.

** The answer is real ' Education ' based on experimentation and Ethical Wisdom which motivate us to stand up against anything that is wrong and dishonest.

** Only Education makes a man Right Thinker and a Correct Decision Maker .

** Higher Education has become a determinant of Socio-economic Growth which not only improve the capacity but quality of life also.

It is my humble request to you all to build excellent human beings please participate in the transformation of the Charan-Gadhvi Samaj and to setting up" Charan-Gadhvi Center of Excellence in New Delhi.

With regards
Dr R D Manav Charan
Karni Kunj, Gurgaon
Mob : 9871591618


     

* No doubt, we made progress in every field of life that gives us enough upliftment but on the other hand we

नेजाळी उजवे नोरता :- रचना : दुलाभाया काग (भगतबाबापु)


आजथी नवरात्रीनो पारंभ थाय छे.ते नीमीते कविश्री कागबापुनी एेक रचना माणीये*नेजाळी उजवे नोरता ...... सोनल उजवे नोरता.*माडी तारे नोरता उजववाना नीम ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी आज पाटे पेला गणेश पधारीया ,

माडी एेना घुघरा घमक्या ने दाळदर भाग्या रे दु:ख सौ दाग्या ..... ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी आज बीजे नवलाख लोबडीयुं टोळे वळे ,

आहळ ओपे अन्नपुंर्णा ने अंबा रे जोराळी जगदंबा ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी तमे त्रीजे सिध्ध चोरासी तेडाव्या ,

साधु तमे वस्ती चेतावो भगवे वेश आपोने उपदेश ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी तमे चोथे चारण वरण नोतर्या ,

माडी एेना काढ्या आळस अभिमान विध्याना दीधा दान ... ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी तमे पांचमे बळभद्रने बोलावीया ,

माडी तमे कीधा हळधर केरा मान धोरीना सनमान ...... ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी तमे छ्ठे भुत भैरवने भेगा कर्या ,

माडी एणे तजी बीजा खोळियानी आश वोळावया कैलाश ...... ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी अेवा सातमे रती देव आवीया ,

माडी एेणे स्वीकार्या नारकीनो निवास पापयोनो व कुठवास ....... ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी एेवा आठमे दानव सघळा आवीया ,

माडी एेतो जाडाने जोराळा ठीमे ठाम मदिराना लीधा जोम ......... ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी तमे नोमे रे खांडाने खडग नोतर्या ,

माडी तमे उगार्या बकरीना मुंगा बाळ उतार्या जुना आळ........ ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी तमे दशमे हवन होम आदर्यो ,

माडी एेमां होम्या ईर्षाने अभिमान अग्नाने मद्धपान ......... ......नेजाळी उजवे नोरता


माडी तुं जो जनमी न होत जगतमां जोगणी ,

तो हुं "काग" कोना गुण गात मारा पातक कयांथी ..... ......नेजाळी उजवे नोरता


*रचयता :- कवि दुला भाया काग*


*सर्वे मित्रोने नवरात्री पर्वनी हार्दिक शुभकामनाओ*

રવિવાર, 7 ઑક્ટોબર, 2018

कु.ऋतुबेन अमरसिंहभा राबा नी गौरववंती गाथा


कु.ऋतुबेन अमरसिंहभा राबा नी गौरववंती गाथा

चारण - गढवी समाजनुं गौरव अने आपणा समाजना प्रथम महिला Dy.S.P कुं. ऋतुबेन अमरसिंहभा राबा नुं आवतिकाले ता. 8-10-2018 ना रोज गुजरात राज्यना यशस्वी मुख्य मंत्री श्री विजयभाई रुपाणी साहेबना वरद हस्ते *"अवधूत"* अेवोर्ड आपी सन्मानीत करशे आ तके पुरो चारण समाज गौरव नी लागणी अनुभवे छे . कु.  ऋतुबेन  हजु पण प्रगति करे अने पुरा विश्वमां चारण समाजने उजळु गौरव अपावी शके तेवि मां भगवती सोनलने प्रार्थना 🙏🏻*


आ तके कु. ऋतुबेन राबाने खूब खूब अभिनंदन अने शुभेच्छाओ 


💐💐💐💐💐💐


Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...