ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

રવિવાર, 7 ઑક્ટોબર, 2018

कु.ऋतुबेन अमरसिंहभा राबा नी गौरववंती गाथा


कु.ऋतुबेन अमरसिंहभा राबा नी गौरववंती गाथा

चारण - गढवी समाजनुं गौरव अने आपणा समाजना प्रथम महिला Dy.S.P कुं. ऋतुबेन अमरसिंहभा राबा नुं आवतिकाले ता. 8-10-2018 ना रोज गुजरात राज्यना यशस्वी मुख्य मंत्री श्री विजयभाई रुपाणी साहेबना वरद हस्ते *"अवधूत"* अेवोर्ड आपी सन्मानीत करशे आ तके पुरो चारण समाज गौरव नी लागणी अनुभवे छे . कु.  ऋतुबेन  हजु पण प्रगति करे अने पुरा विश्वमां चारण समाजने उजळु गौरव अपावी शके तेवि मां भगवती सोनलने प्रार्थना 🙏🏻*


आ तके कु. ऋतुबेन राबाने खूब खूब अभिनंदन अने शुभेच्छाओ 


💐💐💐💐💐💐


1 ટિપ્પણી:

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...