ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 16 ડિસેમ્બર, 2017

धिंगाणानो ढोल : रचना :- काळुभा बुधसी (गढवी)

                   जय माताजी
कवि श्री काळुभा बुधसी रचीत रचना *"धिंगाणानो ढोल"*
धिंगाणानो ढोल ज्यां वाग्यो रे.
मरदा जळ मापवा लागयो रे.
(अने) सुतेला कैक जोराळा  ... धैनमांथी एे जगाडवा लाग्यो रे.
धिंगाणानो ढोल ज्यां वाग्यो रे...
मोजु (तो) मरणनी लीधी रे.
तोये रे सलाम नो कीधी रे.
खलके उुभी खांभीयु अणनम ... आभ समो  आज ओपतो राबो रे.
धिंगाणानो ढोल ज्यां वाग्यो रे.
नथी हवे जीववुं जाजु रे.
शोभे नई खूमाण ने आवुं रे.
कांडाबळथी कुंडला लेवु रे. ... एेम बोल्या खाय खोंखारो रे.
धिंगाणानो ढोल ज्यां वाग्यो रे.
शक्ति समशेर छे साथे रे.
कोके लीधी बरछी हाथे रे.
कायर तो घर वाहेंथी ... आज भुंडे मुख भागवा लाग्यो रे.
धिंगाणानो ढोल ज्यां वाग्यो रे.
अबळा कोई बेनडी काजे रे.
माटी तुं सावजडा थाजे रे.
एेवु बोली डांडीयुं अेनी ...आज वीरोने तागवा लाग्यो रे.
धिंगाणानो ढोल ज्यां वाग्यो रे.
मुंगी आज गावडी काजे रे.
हाल्यो विर मोतनी वाटे रे.
वरमाळा आज मुकीने ... सुख सघळा  त्यांगवा लाग्यो रे.
धिंगाणानो ढोल ज्यां वाग्यो रे.
गरवी जुजरातनी गाथा रे.
लीलुडा ज्यां खपीया माथा रे.
*"काळु"* चारण ने के छे  ... ढोल धरमी ईतिहासनो वातो रे.
धिंगाणानो ढोल ज्यां वाग्यो रे...
*रचना  कविश्री काळुभा बुधसी (गढवी)*
गाम :- ढसा जंकशन Mo. 9737232037
*रचना चारणत्व ब्लॉग पर जोवा माटे :-*
                        *वंदे सोनल मातरम्*

શુક્રવાર, 15 ડિસેમ્બર, 2017

सोनलबीज नी आमंत्रण पत्रीका :- आदिपुर ,कच्छ

सोनलबीज वडोदरा

सोनलबीज नी आमंत्रण पत्रीका , कोठारीया रोड , राजकोट

सोनल बीज मांडवी,कच्छ

सोनलबीज नी आमंत्रण पत्रीका :- शक्तिधाम गरणी ,ता बाबरा ,जी अमरेली

ગુરુવાર, 14 ડિસેમ્બર, 2017

कवि श्री दुलाभाया काग (भगतबापु) नी प्रतिमा नुं स्थापन करवामां आव्युं

हिरण हलकारी : रचना :- कवि श्री दाद

હીરણ નદી – એક ચારણ ની નજ઼રે

(છંદ ચારણી)
ડુંગરથી દડતી, ઘાટ ઊતરતી, પડતી પડતી આખડતી

આવે  ઊછળતી, જરા ન ડરતી, હરતી ફરતી મદઝરતી

કિલકારા કરતી, ડગલાં ભરતી, જાય ગરજતી જોરાળી

હિરણ  હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી
આંકડિયાવાળી, વેલ્ય ઘટાળી, વેલડિયાળી વૃખવાળી

અવળા આંટાળી, જામી જાળી, ભેખડિયાળી ભેવાળી

તેને દઈ તાળી, જાતાં ભાળી, લાખણિયાળી લટકાળી

હિરણ હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી
જોગંદ જટાળા, ભૂરી લટાળા, ચાલ છટાળા, ચરચાળા

ડણકે ડાઢાળા, સિંહણ બાળા, દસ હાથાળા, દઈ તાળા

મોટા માથાળા, ગ્રજવે ગાળા, હિરણિયાળા હુંકારી

હિરણ હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી
ગાગડિયાવાળી, માઁ મમતાળી, ખોડલ માડી ખપરાળી

બેઠી ત્યાં બાળી, કાયમ કાળી, જતન કરાળી, જોરાળી

થાનક લઈ થાળી, નિવેદવાળી, માનવ આવે સરધાળી

હિરણ હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી
ડેડાં ડળવળતાં, ઝૂંડ ઝંબૂળતાં, મઘરા ફરતા મોં ફાડી

જળકૂકડા ચરતાં, બતક વિહરતાં, દાદુર ડહતા દિનદાડી

માછલીયું ટોળાં, કરે કિલોળા, બગલાં બોળા બહુ ભારી

હિરણ  હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી
આંબા આંબલીયું, ઉમ ઉંબરીયું, ખેર ખીજડીયું, બોરડીયું

કેસુડાં ફળિયું, વા ખાખરિયું, હેમની કળીયું, આવળિયું

પૃથ્વી ઊતરીયું સ્વર્ગીય પરીયું, વેલ્યું વળિયું જળ ઢાળી

હિરણ હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી
રાણ્યું કોળંબા લઈ અવળંબા, જુવે જળંબા જળબંબા

કરી કેશ કલંબા, બિખરી લંબા, જે જગદંબા બન અંબા

*દાદ*લ દિલરંગી, છંદ ત્રિભંગી બની ઉમંગી બિરદાળી

હિરણ હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી
વર્ષામાં ઘેલી, જોમ ભરેલી, નદી નવેલી નવઢાસી

સહુ નદીયું પહેલી, જાતી વહેલી, સાગરઘેલી ચપલાસી

ઠેબે દઈ ઠેલી, હા, હડસેલી, મારગ મેલી ખરતાળી

હિરણ હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી
ફળફૂલ ખીલંતા, કોષ કીલંતા, પૂંછ ફીરંતા પચરંગી

થૈ થૈ થનગનતાં, મયૂરા કરતાં, નિત નટખટતાં નવરંગી

ઢેલડીયું ઢુંગા, ચણતી રૂંગા; એવા મૂંગા દૃશ્યવાળી

હિરણ હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી
ખળખળતાં ઝરણાં, લીલાં તરણાં, ચરતાં હરણાં, ઠેક ભરે

કંઈ શ્વેત સુવર્ણા, નીલં વરણાં કંકુ ચરણાં ફૂલ કરે

મધુકર ગુંજારં, ભાત અઢારં, બની બહારં બૃદવાળી

હિરણ હલકાળી, જોબનવાળી, નદી રૂપાળી નખરાળી

– કવિ દાદ


सोनलबीज नी आमंत्रण पत्रीका :- अंजार,कच्छ

सोनलबीज नी आमंत्रण पत्रीका, ढोकळवा :ता चोटीला, जी सुरेन्द्रनगर

सोनलबीज :- गढवाडा,राजस्थान

सोनलबीज नी आमंत्रण पत्रीका :- जामखंभाळीया

सोनलबीज नी आमंत्रण पत्रीका :- केशोद, जुनागढ

सोनलबीज नी आमंत्रण पत्रीका :- नरोडा,अमदावाद

सोनलबीजनी आमंत्रण पत्रीका :- रेलनगर,राजकोट

आई सोनल वंदना GTPL

सोनलबीज :- वलसाड

सोनलबीज कच्छ

सोनलबीजनी आमंत्रण पत्रीका : चिभडा,ता दियोदर ,जी बनासकांठा

सोनलबीजनी आमंत्रण पत्रीका :- ववार,कच्छ

सोनलबीज मढडा

सोनलबीज आमंत्रण पत्रीका :-(टोकरा) मेवा कंपा ,ता वडाली,साबरकांठा

सोनलबीज आमंत्रण पत्रीका :- मेवा कंपा ,वडाली,साबरकांठा

सोनलबीज आमंत्रण पत्रीका :- वलसाड

सोनलबीज आमंत्रण पत्रीका :- बेापल,अमदावाद

आई नी अकळांमण : रचना :- जोगीदान गढवी

सोनल बिजे नोंधणी शरु करवी जोईये के केटला ने व्यसन नई करवा नी प्रतिग्ना लेवडावी
साची सोनल बीज तोज उजवी गणाय जो तमे दारु नही पीवानी प्रतिग्या करो

.             *|| आई नी अकळांमण ||*
.                    *छंद : सारसी*
.      *रचना : जोगीदान गढवी (चडीया)*

.................
दोढेक लीटर पीये दारु.चिकन मुरगां चावता.
मंडाय पाछा मंच माथे गीत सोनल गावता.
देवीय कोटी वरण देखो जुवो कई दिश जाय छे.
ज्वाळा लगे छे जोगडा मन आतमो अकळाय छे..||01||

सोनल तणां आदेश नी आ देश ने कीम्मत नथी.
एनां जण्यां नेय अहम छोडी हालवा हीम्मत नथी.
कहेवाय चारण एक धारण दरश क्यां देखाय छे.?
जळवा लगेछे जोगडा मन आतमो अकळाय छे..||02||

धन देखतां सौ ध्रोडता भल धरम नातो धुळमां.
सत धरम छंड्या पछी सोनल केम जनमे कुळ मां.?
आभे निरखती आई नुं पण मन घणुं मुंझाय छे.
जळवा लगे छे जोगडा मन आतमो अकळाय छे..||03||

ईरशा करी खुद आपणां जण पद पकड भूं पाड़ता
जनता वचाळे जायके दरीयाव दील जीम द्हाडता.
ई दोगला जण देख सोनल समसमे नीसहाय छे.
जळवा लगे छे जोगडा मन आतमो अकळाय छे..||04||

दीकरी लीये घण दायजे ने तोय दानव दोभता.
सरजुं भुल्यां संतान सारण सिनेमा जई शोभता.
अव तरण कारण आई ने को देह नव देखाय छे.
जळवा लगे छे जोगडा मन आतमो अकळाय छे..||05||

पण जो सेनल ने राजी करवी होय तो .....

उजळो घणों ईतिहास जेनो जुवो कां झांखो पड्यो.
दादो ईशर पण दान जोगी रगत आंसुं कां रड्यो.
चहु दीश चारण एक धारण रंग जो रेहलावशो.
सुरगे गयेली सोनबा ना रदय ने रीज्जावशो..||06||

खपीया घणां खुंखार जोद्धा भौम मां भळीया भड़ो.
ए वातडी वांचो विरो नीज आंन्त से नव आखडो.
पाडाय साड़ा तरण त्रोडी वरण ईक वद्धावशो.
सुरगे गयेली सोनबा ना रदय ने रिज्जावशो..||07||

अढळक जनोये एक थावा बहुं गायुं बापडे.
घर कान जोगीदान तो सनमांन साचुं सांपडे.
अभिमान कुड ईरशा तजी जो एक थई ने आवशो.
सुरगे गयेली सोनबा ना रदयने रिज्जावशो..||08||

जोगीदान गढवी (चडीया)कृत आई नी अकळांमण .
मो.नं. 989836 01 02

🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏

खोडल स्तुती : रचना :- कीशोरदान सुरु

ખોડલ સ્તુતી (રાગ) લળી લળી પાય લાગુ

ખમકારી ખમ્મા કેજે, ભેળીયાળી ભેરે રેજે રે ખોડલ  માડી

અમીકુપ લઈને આવી, પાતાળ થઈતુ હાવી
આયુષ બાંધવ અપાવી રે ખોડલ માડી

પાણે પાણે  પ્રસરેલી, અડી આભને ઉભેલી
નહી બુઢી નહી બાલી રે ખોડલ માડી

અંતરમા આશ એકી, તજુના દીલ ટેકી
માથે દે હાથ મેકી રે ખોડલ માડી

માઁ કેતા દુખ મેટે, સંતાપ સૌવ સમેટે
ભવસુખ નામે ભેટે રે ખોડલ માડી

ખેલાવ્ય માત ખોળે, ત્રીલોકી ના તરછોડે
જીવુ હુ તારા જોરે રે ખોડલ માડી

ભારુની ભાળ કાજે, બુઢી તુ બેલી થાજે
દીલ કીશોર કે જો દાજે રે ખોડલ માડી

રચના કીશોરદાન સુરુ

आवडमानो भाव : रचना :- कीशोरदान सुरु

આવડમાનો ભાવ (રાગ) સુના સમદરની પાળ

આવડને આશરે જાયે રે, જઈને મા નમીયે પાયે રે
માથે ઓઢી ભેળીયો માડી, ખબરુ લેશે માત ખમકારી રે
આવડમા અનંત ઉપકારી રે

એ. ખલકમા ખ્યાત છે બાનુ રે, અટકાવ્યો આભમા ભાનુ રે
બાંધ્યો બાઈ લોબડી છેડે વીર ઉગાયોઁ વીખ વીદારી રે
આવડમા અનંત ઉપકારી રે

એ. શોભે તેજ ટીલડી ભાલે રે, આભા જાણે પ્રસરી હાલે રે
રમવા રાસ નીશરી અંબા શોળ શજી મા રાજ રાજેશ્વરી રે
આવડમા અનંત ઉપકારી રે

દયાભરી દીલમા માજી રે, રેજે તુ અમપર રાજી રે
આજો છે એક તીહારો સમરતા દેજે સાદ સુખકારી રે
આવડમા અનંત ઉપકારી રે

જનમી જગ પ્રસિધ્ધ માદાની રે
ઉજાળી નાત કુળ અવની રે
કીશોર ભાવ ભાવથી ગાવે આપજે આશીષ માત અવિકારી રે
આવડમા અનંત ઉપકારી રે

રચના કીશોરદાન સુરુ

સોમવાર, 11 ડિસેમ્બર, 2017

सोनल बीज, मुंबई

सोनल बीज नी आमंत्रण पत्रीका,सुरजकराडी,द्वारका

"चारण युवा महासम्मेलन" राजस्थान


गढवी समाजना सातमां समुह भावनगर

सोनल बीज नी आमंत्रण पत्रीका मोकलवा विनंती छे

              जय माताजी

प.पू.आईश्री सोनल मांनो 95 मो प्रागट्य दिवस पोष सुद-2 ता.20-12-2017 ना रोज सोनल बीज नी उजवणी करवामां आवनार छे.

*आपना विस्तारमां जयां पण सोनल बीजनी उजवणी थनार होय तेनी आमंत्रण पत्रिका अथवा सरनामु मोकली आपवा नम्र विनंती छे*

पत्रिका मोकलवा माटे :-

(1) Whatsaap :- 9687573577

(2) :- manugadhvibhadra@gmail.com

*मोकलवामां आवेल आमंत्रण पत्रिकाओनुं संकलन करी (चारणत्व ब्लॉग) पर मुकववामां आवशे.*

*आमंत्रण पत्रिकाओ मोकली सहकार आपवा विनंती*

     *🙏वंदे सोनल मातरम् 🙏*

Featured Post

પ્રતીક અનિલભાઇ ગઢવીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢમાંથી ઇતિહાસ વિષયમાં “રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ” (સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત)નાં સેવાકાર્ય પર રિસર્ચ સાથે મહા નિબંધ પૂર્ણ કરી ડોક્ટરની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે.

પ્રતીક અનિલભાઇ ગઢવીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢમાંથી ઇતિહાસ વિષયમાં “રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ” (સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત)નાં સેવાકાર્ય...