ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

શનિવાર, 18 ઑગસ્ટ, 2018

*चारण समाजनु गौरव :-आर्मीनी परीक्षा पास*

*चारण समाजनु गौरव :-आर्मीनी परीक्षा पास*

(1) पुनशी करमणभाई गढवी (मोटा भाडिया)

(2) शिवराज हरदासभाई गढवी (मोटा भाडिया)

(3) सवराज पचाणभाई गढवी (मोटी खाखर)

(4) भगीरथ खेतशीभाई गढवी (मोटी खाखर)

(5) महेशदान बाटी (माणका, बनासकांठा)

(6) अश्विनदान झींबा (सोनलपुर)

(7) प्रवीणदान देथा

(8) जयराजदान बाटी (बाबरीयात, हाल दामनगर)

*सर्वेने खूब खूब अभिनंदन*

*चारणी साहित्य ब्लॉग पर जोवा माटे⤵⤵*
http://www.charanisahity.in/2018/08/blog-post_16.html

आ सिवाय कोई पास थयेल होय तो आ नंबर 9913051642 पर माहिती मोकलवा विनंती

       *वंदे सोनल मातरम्*

Featured Post

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ  દેશની સર્વોચ્ચ પરીક્ષા ગણાતી UPSC CMS પરિક્ષા ...