ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

મંગળવાર, 18 જાન્યુઆરી, 2022

નાયબ સેક્શન ઑફિસર (વર્ગ-૩)ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ ગઢવી સમાજના તેજસ્વી તારલાઓ

*ગઢવી સમાજનું ગૌરવ*

*ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ*
*(G.P.S.C.) આયોજિત,*
*નાયબ સેક્શન ઑફિસર (વર્ગ-૩)ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ ગઢવી સમાજના તેજસ્વી તારલાઓ....*

*૧) ભીમશી દેવદાસ શાખરા

*૨) પ્રવીણ રાણાભાઈ ગઢવી*
*૩) જીગર દિલીપકુમાર રતનુ*
*૪) કુંદન ઘનશ્યામભાઈ મોડ*
*૫) રૂપલ પબુભા ગઢવી*
*૬)જયદીપસિંહ ઘનશ્યામસિંહ ઝુલા*
*૭)આશિષ જાદવ ગઢવી*
*૮) ક્રિષ્નકુમાર મનહરદાન ગઢવી*
*૯)યોગિતા ધનરાજભાઈ ગઢવી*
*૧૦) પૂનશી દેવરાજ ગીલવા*
*૧૧) સ્વેતાબા રણજિતસિંહ ગઢવી*

*ઉતિર્ણ થયેલ દરેક ને ચારણત્વ બ્લોગ વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન 💐💐💐*
*ઉતરોતર પ્રગતિ કરતા રહો તેવી માતાજી ને પ્રાર્થના*

Featured Post

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આરાધના

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આર...