ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 22 જુલાઈ, 2016

हे चारणी

*______|| झळहळतो जीवनमंत्र ||_______*

हे चारणी सुख कारणी ! ब्रह्मचारणी आये शरण .
सच्चिदानंदे शारदे मंगलमयी प्रणमे शरण .
..... हे चारणी .....

अंबिके आवड आशापुर्णे , है तुम्हारे बाल हम .
जगतारणी अधहारणी , कुरु प्रणत की प्रतिपाल तुम.
..... हे चारणी .....

हम क्यो पतीत हो गये , जब हो पतीत पावनी मात तुम .
हम क्यो अशांत अरु-असुचि जब हो,शांति सुचिंदा मात तुम.
..... हे चारणी .....

पुर्वज सदश नीति पथीक हो , मातृभुमि के भक्त हम.
शुरे-उदार अरु सत्य वक्ता , अमृतमयी अनुरक्त हम .
..... हे चारणी .....

द्रढविर वृती सेवक बने , अरु पढे शम-दम पाठ हम .
अग्नि परीक्षा मे अडिग बन , बढे संयम बाट हम.
..... हे चारणी .....

यम यातना हो नर्क-दु:ख , कर्तव्य पथ छोडे न हम .
दम-दम तिहारा जप जपे , मर-मीटे मुख मोडे न हम .
..... हे चारणी .....

आशिष उच्चरो अन्न पुर्णे , श्री चरण मे लीन हो हम .
हम हदय सिंचो अमृत "सोनल" प्रेममयी लागी लगन .
..... हे चारणी .....

*रचयीता :- परम पूज्य आई श्री सोनल मां ( मढडा )**

*टाईप :- महेशदान गढवी नरोडा*

टाईपमां भुल होयतो बंधु क्षमा करजो

         🏻वंदे सोनल मातरम्

Featured Post

સમગ્ર ચારણ સમાજનું ગૌરવ: - ડો.મનોજ બારહટ

કઠોર પરિશ્રમ નો કોઈ વિકલ્પ નથી એ ઉક્તિ ને યથાર્થ ઠેરવી છે મોરબીના ડો. મનોજ ફતેહસિંહ બારહટ્ટ (ગઢવી) એ. ગુજરાત ની નંબર ૧ મેડિકલ કોલેજ એવી બી....