ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 6 ડિસેમ્બર, 2019

चारण समाजमां पहेलीवार


चारण समाजमां पहेलीवार 

🔹 *"समय आव्यो छे परिवर्तननो.."*

🔹 *"चारण बनशे डिजीटल चारण"*

🔹 *"आवी रही छे "चारण संहिता" जाणीती "चारणोनी गीता"*

🔹 *"आवी रही छे WEB SWRIES"*

🔹 *"आवी रह्या छे " मां सोनल ना आदेश"*

👉🏻  *वधारे माहिती माटे जोडायेला रहो

सोनलबीज आमंत्रण पत्रिका :- देव प्रयाग ,महुवा

સમુહલગ્નનું ધમધમતું કાર્યાલય*સમુહલગ્નનું ધમધમતું કાર્યાલય*

જય માતાજી
રાજકોટ ખાતે આગામી તારીખ :- 16-02-2019 ના રોજ યોજાનાર 28માં સમુહલગ્ન મહોત્સવની ઓફિસ ની મુલાકાત લીધેલ.
તારીખ :- 1-12-2019 થી 8-12-2019 સુધી લગ્નનોંધણી ચાલુ છે
આજ દિવસ સુધી (25) દીકરીનાં નામ નોંધાય ગયા છે, હજુ તા.8-12-2019  ફોર્મ વિતરણ સરૂ છે,
અને ચારણ-ગઢવી સમાજ દ્વારા રોકડ ફાળો તેમજ કરિયાવર પણ નોંધાય રહ્યો છે.
કરિયાવર તેમજ રોકડ ફાળો આપવાનું સમાજ તરફ થી અવિરત પ્રવાહ ચાલુ છે.
સમુહલગ્ન સમીતીને સમાજનો ખુબ સહકાર મળી રહ્યો છે.

सोनलबीज आमंत्रण पत्रिका, काळेला (आई पीठबाईमा नुं गाम)


सोनलबीज आमंत्रण पत्रिका, काळेला (आई पीठबाई मा नुं गाम)

બુધવાર, 4 ડિસેમ્બર, 2019

चारण प्रतिभा अेवोर्ड

स्नेह मिलन

जय सोनल करणी

आई श्री सोनल युवक मंडल बनासकांठा पालनपुर हर शाल की तरह ये शाल भी सोनल बीज के उपलक्ष में वार्षिक स्नेहमिलन समारोह  28-12-2019 शनिवार को करने जा रहे  हे 
   स्नेहमिलन समारोह की आमंत्रण पत्रिका की छपाई  का कार्य चालू  करने जा  रहे हे तो इन  पत्रिका में *भोजन  , मंडप  , विद्यार्थी  ओ के इनाम के दाता ,आमंत्रण पत्रिका छपाई एवं सोनल करणी सहाय कोष में 25000/-  या इन से ज्यादा फंड देने  वाले दान दाता ओ का नाम आमंत्रण पत्रिका में  छापे जायेंगे* तो कोई उपरक्त हेड मे मंडल को फंड देना चाहते हो तो दिनक 10-12-2019  तक मंडल को निचे दिए  गए फोन पर  सूचित करे ताकि  पत्रिका में नाम लिख सके 
धन्यवाद 
आई श्री सोनल युवक मंडल बनासकांठा
9426704475
9979744788
9426543068

મંગળવાર, 3 ડિસેમ્બર, 2019

आई सोनल आदेश◆◆|| आइ सोनल आदेश ||◆◆

            || दोहा-सोरठा ||

सतवादी चारण बनो, काढो कुटुंब कलेश,
छोडो दारु चारणो, (इ) आइ सोनल आदेश.1

दाम साटे कोइ दीकरी, वेंचो नहीं लघुलेश,
दैत वृत्ती छोडी दियो, (इ) आइ सोनल आदेश.2

चोरी जारी चुगली, काढो जुगार कलेश,
नीतिथी चारण नभो, (इ) आइ सोनल आदेश.3

कुरिवाजो काढवा, वरतो समय विशेष,
कारज भोजन बंध करो, (इ) आइ सोनल आदेश.4

मही पर छोडो मांगवु, वधो पुरुषार्थ वेश,
नेक टेक राखो नवड, (इ) आइ सोनल आदेश.5

जीवन एवुं जीवजो, अहिंसा बनो उदे्श,
वेद रामायण वांचजो, (इ) आइ सोनल आदेश.6

सरस्वती सेवो सदा, भक्ति करो भवेश,
उज्जवळ रीति आचरो, (इ) आइ सोनल आदेश.7

पढो सुविध्या प्रेमथी, कायम समय संदेश,
देव जाती दिपावजो, (इ) सोनल आदेश.8

प्रतिभा तेज प्रतापथी, नमे महा नरेश,
ऐवा चारण अवतरो, (इ) आइ सोनल आदेश.9

धागा दोरा ने धुणवुं, काढो तुत कलेश,
चारण  पाखंड छोडजो, (इ) आइ सोनल आदेश.10

उज्जवळ करणी आचरो, व्रतधारी विशेष,
जगदंबा जीभे जपो, (इ) आइ सोनल आदेश.11

जीवन तपेश्वर जीवजो, वर्ण चारण विशेष,
तो,जगदंबा घर जन्मशे, (इ) आइ सोनल आदेश.12

तजो भोग आळश तजो, व्यसन तजो विशेष,
जीवन ऊंचुं जीवजो, (इ) आइ सोनल आदेश.13

हरखो नहीं पर हाणथी, परखो नहीं परद्वेश,
समद्रष्टि चारण बनो, (इ) आइ सोनल आदेश.14

दोष अवर देखो नहीं, पेंखो गुण प्रवेश,
शुभ द्रष्टि राखो सदा, (इ) आइ सोनल आदेश.15

सुणो नहीं कदी श्रवण, परनिंदा परद्वेश,
काढो झटपट कपटने, (इ) आइ सोनल आदेश.16

बोल एवा नव बोलशो,जे कडवा करे कलेश,
वाणी निर्मळ वापरो, (इ) आइ सोनल आदेश.17

काबर लाबर लूगडां, ऐवा पहेरो नहीं पहेरवेश,
वरतो सादा वेश थी, (इ) आइ सोनल आदेश.18

चारण चोथो वेद छे, दाखे उपमा देश,
माटे वेद पुराण जीभे वदो,(इ)आइ सोनल आदेश.19

फोगट घर घर भटकतां, हटशे मान हंमेश,
माटे ध्यान राखो धंधा तणुं, (इ)आइ सोनल आदेश .20

शरीर सुध्धी छे स्नानथी, भगती मन भवेश,
वित सुध्धी त्यागे वधे, (इ) आइ सोनल आदेश.21

बोल विचारी बोलवा, जेथी वधे तोल विशेष,
बोल कोल बदलो नहीं, (इ) आइ सोनल आदेश.22

रहेणी कहेणी एक रंग, वाणी वर्तन वेश,
एक रंगा उज्जवळ बनो, (इ)आइ सोनल आदेश.23

धन पाछळ धोडो नहीं, लोभ धरी मन लेश,
हक्क नीतिथी हालजो, (इ) आइ सोनल आदेश.24

सुख दुख छे संसार मां, विध विध रुपे वेश,
संतोषी सुखी बनो, (इ) आइ सोनल आदेश. 25

देग तेग राखो दया, वाच काछ विशेष,
जीवन तपधारी जीवो, (इ)आई सोनल आदेश.26

भोग विलाशे भुवनमां, वधे रोग विशेष,
जीवनमां योग आचरो, (इ) आइ सोनल आदेश.27

प्रणधारीने पेंखता, हरखे हदय हंमेश,
माटे ,अटंकी अडीखम रहो, (इ) आइ सोनल आदेश.28

कंठ कहेणी ने काव्यना, हलके धोध हंमेश,
गाओ गीत गोविंदना, (इ) आइ सोनल आदेश.29

काव्य कीर्ति मानव तणी, लखो नहीं लवलेश,
वदो न वाणी वैखरी, (इ) आइ सोनल आदेश.30

अभ्यागत ने आसरो, हरखे दीयो हंमेश,
धरम आश्रय धारजो, (इ) आइ सोनल आदेश.31

वखत प्रमाणे वरतजो, हिंमत राखी हंमेश,
करशो नहीं अवळा करज, (इ) आइ सोनल आदेश.32

धंधो एवो धारजो, जेमा पाप न थाय प्रवेश,
तो नारायण नीतिएे वशे, (इ) आइ सोनल आदेश.33

दरिया रेले दुखना, भले खडेडे आभ खगेश,
पण अणडग चारण नो डगे, (इ) आइ सोनल आदेश.34

कुशळ परहित काजमां, पुण्ये पंथ प्रवेश,
दुनियाने नव दुभवो, (इ) आइ सोनल आदेश.35

शक्ति धन बळ सांपडे, वधे सुख विशेष,
तोय चारण कोइ दी नो छके, (इ)आइ सोनल आदेश.36

मन मोटा तन उजळा, डारण पडछंद देह,
समदर पेटा चारणो, (इ) आइ सोनल आदेश.37

चतुराइ चारण ने वदे, डापण वंदे देश,
मटाडे कजीअा मलकना, (इ) आइ सोनल आदेश.38

प्रगट वेद पुराणमां, वेद शास्त्र विशेष,
चारण देव समर्थ छे, (इ) आइ सोनल आदेश.39

पख मोशाळे शेष पत, मुंणा पिता महेश,
चारण देवीपुत्र छे, (इ) आइ सोनल आदेश.40

व्याप्यो कळजग विश्वमां, समय कहत संदेश,
चारण  कसोटीथी चेतजो, (इ) सोनल आदेश.41

धर्म टके तो धन टके, वधे वंश विशेष,
सुख रहे संसारमा, (इ) आइ सोनल आदेश.42

जीवन दैवि जीवजो,एथि अवर लिये उपदेश,
कळजुगी जीवन काढजो, (इ)आई सोनल आदेश.43

तमो गुण अग्यान थी, वधे गर्व विशेष,
माटे हुं पद थी पाछा हटो, (इ) आइ सोनल आदेश.44

सुर दुर्लभ संसारमा ,वदीये मानव वेश,
पारस रुपी पेखजो, (इ) आइ सोनल आदेश.45

अडसठ तिरथ अांगणे, वंदो मावतर वेश,
ऐनी पाळो आग्ना प्रेमथी, (इ) आइ सोनल आदेश.46

दानव मानव देहने,हरपळ मोत हंमेश,
मुक्ति जीवन मेळवो, (इ) आइ सोनल आदेश.47

सर्जक पोषक सृष्टिनी, पालक रुप प्रमेश,
तुं शक्ति कारण करण, आइ सोनल आदेश.48

वर्ष एकावन विश्वमां, समप्या अमर संदेश,
स्वधाम सोनल संचर्या, ई आइ नमो आदेश.49

शीखे वांचे अने सांभळे, आइ सोनल आदेश,
बेशक जीवन धन्य बने, ई आइ नमो आदेश.50

सोनल मुखे सांभळ्या,जे एकावन आदेश,
कवि मेघराजे कथ्या, आ आई सोनल आदेश.51

************************************
रचयिता:चारण कवि श्री मेघराजभा मूळुभा रतन-मढाद

प्रेषक टाइप 
आई श्री सोनल सतसई पाना नम्बर 79 
सम्पादक 
कवि प्रवीणभा हरूभा मधुडा राजकोट
मो 097239 38056
095109 95109

રવિવાર, 1 ડિસેમ્બર, 2019

ચારણ સમાજનું ગૌરવ

આપણા ગીર જંગલમાં વસતા ચારણ...કે ત્યાં ૭ ચોપડી ભણ્યા હોય તો ભણેલા કેવાય એવા વિસ્તાર માં જ્યાં શિક્ષણ નો બોવ મોટો અભાવ છે, ત્યાં ના આપણા ત્રણ દીકરા...
*૧. ટાપરીયા ભીમા ડાયા ભાઈ, અમરવેલ નેસ, હાલ બાકુલા ધણેજ*
 *૨. ગુજરીયા કાના  વાલા ભાઈ, કાચીયા નેસ*
*૩. ટાલિયા (નૈયા) લખન  અમરા ભાઈ, ગોજાર નેસ*

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માં પાસ થયા છે તો ત્રણેય ભાઈ ઓ ને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા અભિનંદન 💐 અને જીવન માં ખૂબ પ્રગતિ કરી ચારણ સમાજ નું નામ રોશન કરે અને બીજા નવ યુવાનો ને સાચી દિશા બતાવે એવી માં સોનલ ને પ્રાર્થના.

અને આનંદ ની વાત એ છે કે આપણી ચારણ બોર્ડિંગ જૂનાગઢ ના વિધાર્થી છે ત્રણેય છોકરા...નેહ સુધી શિક્ષણ પહોંચ્યા એ માં સોનલ ની બહુ મોટી ક્રુપા.

ભાવનગર ચારણ સમાજ જોગ સંદેશ


ભાવનગર ચારણ સમાજ જોગ સંદેશ
-------------------------------
પ્રાત: સ્મરણીય પ.પૂ. આઇશ્રી સોનલમાનો ૯૬ મો જન્મોત્સવ " સોનલ બીજ" આગામી તા: ૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ચારણ બોર્ડીગ ભાવનગર ખાતે ઉજવવામા આવનાર છે.જેમા ચારણ-ગઢવી સમાજના તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે.

તો નીચે મુજબની લાયકાત ધરાવતા વિધ્યાર્થીઓએ પોતાના પ્રમાણપત્રો તથા એક પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ ગ્રૃહપતિશ્રી ચારણ બોર્ડીગ ભાવનગરનાઓને રૂબરૂ તા:૧૮/૧૨/૧૯ સુધીમાં આપી જવા.ત્યારબાદ આપવામા આવેલ માહિતી ધ્યાનમાં લેવામા આવશે નહિ.

(1)  SSC મા ૭૦ % 
(2)  HSC ( વિજ્ઞાન તથા સામાન્ય પ્રવાહ) મા ૭૦%
( 3) કોલેજ ડીગ્રી , માસ્ટર ડીગ્રી , અન્ય કોર્ષ ના અંતિમ સેમેસ્ટરમા ૬૦%
 (4) આઈ.ટી.આઈ. , BCA , B.B.A., ડીપ્લોમા માં ૬૦%
 (5) વિશીષ્ટ પ્રતિભામા તથા રમત ગમતમા ઝોન કક્ષાએ , રાજ્ય કક્ષાએ પ્રથમ , બીજુ કે ત્રીજુ સ્થાન મેળવનાર અને નેશનલ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ ના જ પ્રમાણપત્રો ધ્યાને લેવામાં આવશે.ફક્ત ભાગ લીધો હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.


                *🙏🏻વન્દે સોનલ માતરમ્🙏🏻*

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...