ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 9 ડિસેમ્બર, 2022

આઈશ્રી સોનબાઈ માં ની મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ :- ભૂંગર (માણસુર આપાનુ)


સોનલબીજ શતાબ્દી મહોત્સવ 2022

આઈશ્રી સોનલધામ મઢડા

સોનલમાં ધામ કણેરી


ગામ :- કાળેલા , તાલુકો :- મહુવા , જિલ્લો :- ભાવનગર

કેશોદ

સૂરત 

સોનલમા ધામ કરેણી
આદીપુર , કચ્છ

મોરબી 
(ફુલવાડી) ખંભાળા તા. બાબરા જી.અમરેલી
અમુલી તા.રાજુલા.જી અમરેલી
વડોદરા
સલોલી તા. મહુવા.જી.ભાવનગર
પોરબંદર
જામ ખંભાળિયા

પીપળીયા. તાલુકો કાલાવડ. જી જામનગર

વેરાવળ
ઝરપરા, કચ્છ

Featured Post

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ  દેશની સર્વોચ્ચ પરીક્ષા ગણાતી UPSC CMS પરિક્ષા ...