ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 9 ડિસેમ્બર, 2022

આઈશ્રી સોનબાઈ માં ની મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ :- ભૂંગર (માણસુર આપાનુ)


સોનલબીજ શતાબ્દી મહોત્સવ 2022

આઈશ્રી સોનલધામ મઢડા

સોનલમાં ધામ કણેરી


ગામ :- કાળેલા , તાલુકો :- મહુવા , જિલ્લો :- ભાવનગર

કેશોદ

સૂરત 

સોનલમા ધામ કરેણી
આદીપુર , કચ્છ

મોરબી 
(ફુલવાડી) ખંભાળા તા. બાબરા જી.અમરેલી
અમુલી તા.રાજુલા.જી અમરેલી
વડોદરા
સલોલી તા. મહુવા.જી.ભાવનગર
પોરબંદર
જામ ખંભાળિયા

પીપળીયા. તાલુકો કાલાવડ. જી જામનગર

વેરાવળ
ઝરપરા, કચ્છ

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...