ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

ગુરુવાર, 28 જૂન, 2018

બારાડી ચારણ વિડીયો શુટિંગ ગૃપ તરફથી આઈ શ્રી સોનલ ચારણ વિસામાને ૨૦,૦૦૦/-₹ નું યોગદાન મળેલ છે..

બારાડી ચારણ વિડીયો શુટિંગ ગૃપ
તરફથી આઈ શ્રી સોનલ ચારણ વિસામાને ૨૦,૦૦૦/-₹ નું યોગદાન મળેલ છે..

1-જય જુંગીવારા. વિડિયો-બેહ
    નાથાભાઈ ગઢવી
2-માધવ સાઉન્ડ-વિડીયો પરોડીયા
   . ભારાભાઈ વડ
3-હિંગળાજ ફોટો આલ્બમ-માળી
   નવલભાઈ જામ
4-કવિરાજ વિડિયો-ભાડથર
    ખીમાણંદભાઈ હરીયાણી
5-નાગલ વિડીયો-આસોટા
    કુંભાભાઈ ગઢવી
6-રાહુલ મંડપ-વિડીયો-ભોગાત
    દેવાણંદભાઈ રૂડાચ
7-દીપ સ્ટુડિયો-ખંભાળિયા
    કિશનભાઈ ધારાણી
8-હરસિધ્ધી સ્ટુડિયો -ખંભાળિયા
    રાજપાલભાઈ જોગાણી
9-જય સોનલ વિડીયો ખંભાળીયા
    દુલાભાઈ જામ
10-મોમાઈ કૃપા સ્ટુડિયો - 
    ખંભાળિયા નાગાજણ ભાચકન
11-ન્યુ માધવ વિડીયો-પરોડીયા
     સામતભાઈ ભાઈ ભાચકન
12-સોનલ સ્ટુડિયો -પરોડીયા
      કરણભાઈ ભાચકન
13-એસ કે વિડીયો-માડી
     દલુભાઈ જામ
14-કામઈકૃપા વિડીયો-માધુપુર
      કમલેશભાઈ ભાન
15-શ્રી સોનલ વિડીયો-ભાટીયા
      વેરસી વરમલ
16-સુરેશભાઈ ગઢવી -ભાડથર
      સમય મિડિયા
17-આવળ કૃપા વિડીયો-માંઝા
    જીવાભાઈ ગઢવી
17x1100=18700
+
700, મોમાઈ સ્ટુડિયો -નાગાજણભાઈ +
600, સોનલ વિડીયો -વેરસી વરમલ
=1300
    18700
  + 1300
=20000/-

ખાસ કરી શ્રી વેરસીભાઈના પ્રયત્નોને વંદન અને સર્વે સગયોગી મિત્રોને ધન્યવાદ..સહ ખુબ ખુબ આભાર..જય સોનલ..🙏

દીલીપભાઈ સિલ્ગા

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...