ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

ગુરુવાર, 28 જૂન, 2018

બારાડી ચારણ વિડીયો શુટિંગ ગૃપ તરફથી આઈ શ્રી સોનલ ચારણ વિસામાને ૨૦,૦૦૦/-₹ નું યોગદાન મળેલ છે..

બારાડી ચારણ વિડીયો શુટિંગ ગૃપ
તરફથી આઈ શ્રી સોનલ ચારણ વિસામાને ૨૦,૦૦૦/-₹ નું યોગદાન મળેલ છે..

1-જય જુંગીવારા. વિડિયો-બેહ
    નાથાભાઈ ગઢવી
2-માધવ સાઉન્ડ-વિડીયો પરોડીયા
   . ભારાભાઈ વડ
3-હિંગળાજ ફોટો આલ્બમ-માળી
   નવલભાઈ જામ
4-કવિરાજ વિડિયો-ભાડથર
    ખીમાણંદભાઈ હરીયાણી
5-નાગલ વિડીયો-આસોટા
    કુંભાભાઈ ગઢવી
6-રાહુલ મંડપ-વિડીયો-ભોગાત
    દેવાણંદભાઈ રૂડાચ
7-દીપ સ્ટુડિયો-ખંભાળિયા
    કિશનભાઈ ધારાણી
8-હરસિધ્ધી સ્ટુડિયો -ખંભાળિયા
    રાજપાલભાઈ જોગાણી
9-જય સોનલ વિડીયો ખંભાળીયા
    દુલાભાઈ જામ
10-મોમાઈ કૃપા સ્ટુડિયો - 
    ખંભાળિયા નાગાજણ ભાચકન
11-ન્યુ માધવ વિડીયો-પરોડીયા
     સામતભાઈ ભાઈ ભાચકન
12-સોનલ સ્ટુડિયો -પરોડીયા
      કરણભાઈ ભાચકન
13-એસ કે વિડીયો-માડી
     દલુભાઈ જામ
14-કામઈકૃપા વિડીયો-માધુપુર
      કમલેશભાઈ ભાન
15-શ્રી સોનલ વિડીયો-ભાટીયા
      વેરસી વરમલ
16-સુરેશભાઈ ગઢવી -ભાડથર
      સમય મિડિયા
17-આવળ કૃપા વિડીયો-માંઝા
    જીવાભાઈ ગઢવી
17x1100=18700
+
700, મોમાઈ સ્ટુડિયો -નાગાજણભાઈ +
600, સોનલ વિડીયો -વેરસી વરમલ
=1300
    18700
  + 1300
=20000/-

ખાસ કરી શ્રી વેરસીભાઈના પ્રયત્નોને વંદન અને સર્વે સગયોગી મિત્રોને ધન્યવાદ..સહ ખુબ ખુબ આભાર..જય સોનલ..🙏

દીલીપભાઈ સિલ્ગા

Featured Post

સમગ્ર ચારણ સમાજનું ગૌરવ: - ડો.મનોજ બારહટ

કઠોર પરિશ્રમ નો કોઈ વિકલ્પ નથી એ ઉક્તિ ને યથાર્થ ઠેરવી છે મોરબીના ડો. મનોજ ફતેહસિંહ બારહટ્ટ (ગઢવી) એ. ગુજરાત ની નંબર ૧ મેડિકલ કોલેજ એવી બી....