ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 22 ઑક્ટોબર, 2016

लोक रक्षक पोलिस परीक्षा माटे जाणो तमारु स्थळ सरनामा सहित गुगल मेप मां

*Track Your Police Exam Center*

*लोक रक्षक पोलिस परीक्षा  तारीख 23/10/2016 ना रोज योजनार परीक्षा माटे तमारा सीट नंबर पर थी जाणो तमारु स्थळ सरनामा सहित गुगल मेप मां⤵⤵*

http://lrb2016.org/map.aspx

બુધવાર, 19 ઑક્ટોબર, 2016

चारण - गढवी समाजना उमेदवारो

*चारण - गढवी समाजना पोलीस भरती ना उमेदवारो जोग संदेश*
लोक रक्षक नी ता.23-10-2016 ना योजानार परीक्षा माटे *चारण - गढवी समाजना उमेदवारो माटे नीचे मुजब ना जील्लाओ खाते परीक्षा केन्द्र आवेल होय ऐमना माटे रहेवा तथा जमवा नी व्यवस्था करवामां आवेल छे*
*जील्लानुं नाम सरनामुं*
(1) सुरेन्द्रनगर
वकील सोसायटी,
जुना जंकशन पासे, सुरेन्द्रनगर

गंगदासभाई गढवी 
मो :- 9512364619
        7016794940

*(2) जामनगर*
गढवी समाज वाडी
आपा गुलाबनगर पासे, जामनगर

(1) अश्विनभाई गढवी - 9825211404
(2) शैलेषभाई गढवी - 94284 00713

*(3) अमदावाद*
स्व:श्री प्रतापसिंहजी गमानजी गढवी चारण छात्रालय,
भाईकाका नगर,थलतेज-अमदावाद

बळवंतभाई बाटी - 
99099 55555
महेशभाई वरसडा - 
75679 88997
दिलीपभाई शिलगा -
98250 05224

*(4) राजकोट*
आई श्री सोनल चारण समाज वाडी
2- सुखराम नगर, कोठारीया रोड,
पाणीना टांका पासे , राजकोट

संपर्क 
शांतिभाई गढवी - 9601282565
जयुभाई पालीया - 9898501236

(जे माटे नी यादी नाराणभाई जामंग, रामभाई जामंग, तथा प्रविणदानभाई रोहडीया तरफ थी जणाववामां आवेल छे.)

*(5) मोरबी*

जुना बस स्टेशन नी पाछळ
जीवन दीप हॉस्पीटल पासे
रुद्राक्ष प्लाजा बीजो माळ , मोरबी

भरतभाई गढवी (प्रमुखश्री मोरबी चारण समाज)- 9825389485
कुलदीपभाई गढवी- 9824085000
विजयभा रतन - 9979322671
प्रफुलभाई गढवी - 9825058045
दिनेशभाई गढवी - 9825548420
मेहुलभा गढवी - 9898255244

*(6) नवसारी*

प्रविणदानभाई गढवी - 9909000076 

*(7) पालनपुर*

आई श्री सोनल युवक मंडल,बनासकांठा 

क्रिष्ना मोहन छात्रावास 
आर.टी.ओ.औफिस पासे .
पालनपुर
9426704475
9979744788

*(8)भावनगर*
 
श्री कृष्णकुमारसिंह जी चारण विधालय (बोर्डिंग) भावनगर

संपर्क 

(1) 02782432267
(2)  मुकेश कुंचाला - 9624646357
प्रविणभाई गढवी प्रमुखश्री - 9913218900 
आपाभाई गढवी - मंत्री- 76238 95353

*(9) आदिपुर(कच्छ)*

 सोनल धाम वॉड न. 1A सेवाकुंज चारण (गढवी) समाज वाडी आदिपुर कच्छ

शिवराजभाइ देवराजभाई गढवी (प्रमुखश्री आदिपुर गढवी चारण समाज )- 9586792983

विरम संघडिया- 9537084834

*(10) कच्छ*

सरनामु तथा संपर्क

विश्रांति भवन , भानुशाली नगर भुज कच्छ

(1) देवराजभाई - 9825591495
(2) भीमशीभाई - 9913060803

*ऊपर ना जिल्लामां जे मित्रो नी परीक्षा होय तेओ ऊपर ना संपर्क नंबर पर नाम नोंधावा विनंती जेथी व्यवस्था करवामां सरळता रहे*

*ऊपर ना जील्ला सिवाय बीजा जिल्लाओमा आवी व्यवस्था करवामां आवेल होय तो आ नंबर - 9913051642 पर जाण करवा नम्र विनंती जेथी करी उमेदवारो सुधी माहिती पहोचाडी शकाय*
*चारण गढवी समाज ना उमेदवारो सुधी माहिती पहोचाडवा विनंती छे*

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...