ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

શનિવાર, 22 ઑક્ટોબર, 2016

लोक रक्षक पोलिस परीक्षा माटे जाणो तमारु स्थळ सरनामा सहित गुगल मेप मां

*Track Your Police Exam Center*

*लोक रक्षक पोलिस परीक्षा  तारीख 23/10/2016 ना रोज योजनार परीक्षा माटे तमारा सीट नंबर पर थी जाणो तमारु स्थळ सरनामा सहित गुगल मेप मां⤵⤵*

http://lrb2016.org/map.aspx

બુધવાર, 19 ઑક્ટોબર, 2016

चारण - गढवी समाजना उमेदवारो

*चारण - गढवी समाजना पोलीस भरती ना उमेदवारो जोग संदेश*
लोक रक्षक नी ता.23-10-2016 ना योजानार परीक्षा माटे *चारण - गढवी समाजना उमेदवारो माटे नीचे मुजब ना जील्लाओ खाते परीक्षा केन्द्र आवेल होय ऐमना माटे रहेवा तथा जमवा नी व्यवस्था करवामां आवेल छे*
*जील्लानुं नाम सरनामुं*
(1) सुरेन्द्रनगर
वकील सोसायटी,
जुना जंकशन पासे, सुरेन्द्रनगर

गंगदासभाई गढवी 
मो :- 9512364619
        7016794940

*(2) जामनगर*
गढवी समाज वाडी
आपा गुलाबनगर पासे, जामनगर

(1) अश्विनभाई गढवी - 9825211404
(2) शैलेषभाई गढवी - 94284 00713

*(3) अमदावाद*
स्व:श्री प्रतापसिंहजी गमानजी गढवी चारण छात्रालय,
भाईकाका नगर,थलतेज-अमदावाद

बळवंतभाई बाटी - 
99099 55555
महेशभाई वरसडा - 
75679 88997
दिलीपभाई शिलगा -
98250 05224

*(4) राजकोट*
आई श्री सोनल चारण समाज वाडी
2- सुखराम नगर, कोठारीया रोड,
पाणीना टांका पासे , राजकोट

संपर्क 
शांतिभाई गढवी - 9601282565
जयुभाई पालीया - 9898501236

(जे माटे नी यादी नाराणभाई जामंग, रामभाई जामंग, तथा प्रविणदानभाई रोहडीया तरफ थी जणाववामां आवेल छे.)

*(5) मोरबी*

जुना बस स्टेशन नी पाछळ
जीवन दीप हॉस्पीटल पासे
रुद्राक्ष प्लाजा बीजो माळ , मोरबी

भरतभाई गढवी (प्रमुखश्री मोरबी चारण समाज)- 9825389485
कुलदीपभाई गढवी- 9824085000
विजयभा रतन - 9979322671
प्रफुलभाई गढवी - 9825058045
दिनेशभाई गढवी - 9825548420
मेहुलभा गढवी - 9898255244

*(6) नवसारी*

प्रविणदानभाई गढवी - 9909000076 

*(7) पालनपुर*

आई श्री सोनल युवक मंडल,बनासकांठा 

क्रिष्ना मोहन छात्रावास 
आर.टी.ओ.औफिस पासे .
पालनपुर
9426704475
9979744788

*(8)भावनगर*
 
श्री कृष्णकुमारसिंह जी चारण विधालय (बोर्डिंग) भावनगर

संपर्क 

(1) 02782432267
(2)  मुकेश कुंचाला - 9624646357
प्रविणभाई गढवी प्रमुखश्री - 9913218900 
आपाभाई गढवी - मंत्री- 76238 95353

*(9) आदिपुर(कच्छ)*

 सोनल धाम वॉड न. 1A सेवाकुंज चारण (गढवी) समाज वाडी आदिपुर कच्छ

शिवराजभाइ देवराजभाई गढवी (प्रमुखश्री आदिपुर गढवी चारण समाज )- 9586792983

विरम संघडिया- 9537084834

*(10) कच्छ*

सरनामु तथा संपर्क

विश्रांति भवन , भानुशाली नगर भुज कच्छ

(1) देवराजभाई - 9825591495
(2) भीमशीभाई - 9913060803

*ऊपर ना जिल्लामां जे मित्रो नी परीक्षा होय तेओ ऊपर ना संपर्क नंबर पर नाम नोंधावा विनंती जेथी व्यवस्था करवामां सरळता रहे*

*ऊपर ना जील्ला सिवाय बीजा जिल्लाओमा आवी व्यवस्था करवामां आवेल होय तो आ नंबर - 9913051642 पर जाण करवा नम्र विनंती जेथी करी उमेदवारो सुधी माहिती पहोचाडी शकाय*
*चारण गढवी समाज ना उमेदवारो सुधी माहिती पहोचाडवा विनंती छे*

Featured Post

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આરાધના

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આર...