ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2018

पोलीस अधिकारी श्री ओनु लिस्ट

            जय माताजी 

*सुरत चारण - गढवी समाजना पोलीस अधिकारी श्री ओनु लिस्ट बनाववा बाबत*

आपडा चारण- गढवी समाजना पोलीस अधिकारी श्री ओनु आखा गुजरातनुं एेक साथे लिस्ट बनाववु घणु ज अघरु छे माटे जील्ला प्रमाणे एक बाद एेक अे रीते लिस्ट बनाववा नुं विचार छे माटे सहकार आपवा विनंती छे .

लिस्ट मा सहकार आपवा माटे निचे प्रमाणे माहिती मोकलवा विनंती छे :-

:- पुरु नाम
:- सरनामु
:- हालनुं पोलीस स्टेशन
:- होद्दो
:- मोबाईल नंबर

आ माहिती आ WhatsApp नंबर 9687573577 पर मोकलीने सहकार आपवा विनंती छे

आ नंबर 9687573577 सुरत चारण- गढवी समाजना ग्रुपमां जोईन करवा विनंती छे जेथी करीने लिस्ट बनाववा मां सरळता रहे

*आ पोस्टने सुरत चारण - गढवी समाजना ना अन्य ग्रुपमां फोरवर्ड करवा विनंती छे*

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...