ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 9 ફેબ્રુઆરી, 2018

पोलीस अधिकारी श्री ओनु लिस्ट

            जय माताजी 

*सुरत चारण - गढवी समाजना पोलीस अधिकारी श्री ओनु लिस्ट बनाववा बाबत*

आपडा चारण- गढवी समाजना पोलीस अधिकारी श्री ओनु आखा गुजरातनुं एेक साथे लिस्ट बनाववु घणु ज अघरु छे माटे जील्ला प्रमाणे एक बाद एेक अे रीते लिस्ट बनाववा नुं विचार छे माटे सहकार आपवा विनंती छे .

लिस्ट मा सहकार आपवा माटे निचे प्रमाणे माहिती मोकलवा विनंती छे :-

:- पुरु नाम
:- सरनामु
:- हालनुं पोलीस स्टेशन
:- होद्दो
:- मोबाईल नंबर

आ माहिती आ WhatsApp नंबर 9687573577 पर मोकलीने सहकार आपवा विनंती छे

आ नंबर 9687573577 सुरत चारण- गढवी समाजना ग्रुपमां जोईन करवा विनंती छे जेथी करीने लिस्ट बनाववा मां सरळता रहे

*आ पोस्टने सुरत चारण - गढवी समाजना ना अन्य ग्रुपमां फोरवर्ड करवा विनंती छे*

Featured Post

પ્રતીક અનિલભાઇ ગઢવીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢમાંથી ઇતિહાસ વિષયમાં “રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ” (સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત)નાં સેવાકાર્ય પર રિસર્ચ સાથે મહા નિબંધ પૂર્ણ કરી ડોક્ટરની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે.

પ્રતીક અનિલભાઇ ગઢવીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢમાંથી ઇતિહાસ વિષયમાં “રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ” (સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત)નાં સેવાકાર્ય...