ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 2 માર્ચ, 2019

चारण समाजनुं गौरव

चारण समाजनुं गौरव

भारत सरकारना Ministry  of  Law  and  Justice Department  of  Legal Affairs Notary  Cell  द्रारा लेवायेल नोटरी माटेना ईन्टरव्यूना ता.01-03-2019 ना जाहेर थयेल परीणाममां चारण समाजना नीचे मुजब उमेदवारो पास थयेल छे.

*नोटरी ऐन्ड ऐडवोकेट*

(1) श्री नाराणभाई कानजीभाई गढवी (मोटा भाडिया मांडवी कच्छ)

(2) श्री भारतीबेन खोडीदानभाई गढवी (गांधीनगर)

(3) श्री रणजीतसिंह मनहरदानभाई गढवी (दांता)

(4) श्री चंद्रसिंह मेघराजभाई गढवी (मोटी सिंधोडी)

(5) श्री चंद्रिकाबेन अमरसंग खडीया (वढवाण सूरेन्द्रनगर)

*नोटरी थवा बदल सर्वेने खूब खूब अभिनंदन*
💐💐💐💐

ऊपरना लीस्टमा कोईनुं नाम रही गयु होय अथवा नाममा भूल होय तो आ नंबर 9913051642 पर जाण करवा विनंती

*चारणी साहित्य ब्लॉग पर जोवा माटे⤵⤵*
http://www.charanisahity.in/2019/03/Charan-samaj-notary.html

       *वंदे सोनल मातरम्*

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...