ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

મંગળવાર, 2 નવેમ્બર, 2021

રાજકોટમાં બેચ સ્ટાર્ટ :ગઢવી એકેડેમી (કોન્સ્ટેબલ ફ્રી ક્લાસ રાજકોટમાં ગઢવી સમાજ માટે)

રાજકોટમાં બેચ સ્ટાર્ટ :ગઢવી એકેડેમી (કોન્સ્ટેબલ ફ્રી ક્લાસ રાજકોટમાં ગઢવી સમાજ માટે)  શરુ તા.10-11-2021 સમય : 10:30 to 12:30
સરનામું : ગઢવી એકેડેમી, C/O. પરિવર્તન એકેડેમી- સત્ય સાંઈ હાર્ટ હોસ્પીટલ રોડ , મારુતિ ચોક,કાલાવડ રોડ, રાજકોટ 
web: https://gadhaviacademy.com/ mob.9601338206 Mob.9909178999

નોધ: અન્ય સેન્ટરો (GANDHINAGAR,VADODARA,SURENDRANAGAR,BHUJ) ટુંક જ સમયમાં શરુ થશે જેની માહિતી આપણી વેબસાઈટ ઉપર મૂકવામાં આવશે.તેમજ એકેડેમી તરફ થી whatsaap મેસેજ આવશે.

Featured Post

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ  દેશની સર્વોચ્ચ પરીક્ષા ગણાતી UPSC CMS પરિક્ષા ...