ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

મંગળવાર, 2 નવેમ્બર, 2021

રાજકોટમાં બેચ સ્ટાર્ટ :ગઢવી એકેડેમી (કોન્સ્ટેબલ ફ્રી ક્લાસ રાજકોટમાં ગઢવી સમાજ માટે)

રાજકોટમાં બેચ સ્ટાર્ટ :ગઢવી એકેડેમી (કોન્સ્ટેબલ ફ્રી ક્લાસ રાજકોટમાં ગઢવી સમાજ માટે)  શરુ તા.10-11-2021 સમય : 10:30 to 12:30
સરનામું : ગઢવી એકેડેમી, C/O. પરિવર્તન એકેડેમી- સત્ય સાંઈ હાર્ટ હોસ્પીટલ રોડ , મારુતિ ચોક,કાલાવડ રોડ, રાજકોટ 
web: https://gadhaviacademy.com/ mob.9601338206 Mob.9909178999

નોધ: અન્ય સેન્ટરો (GANDHINAGAR,VADODARA,SURENDRANAGAR,BHUJ) ટુંક જ સમયમાં શરુ થશે જેની માહિતી આપણી વેબસાઈટ ઉપર મૂકવામાં આવશે.તેમજ એકેડેમી તરફ થી whatsaap મેસેજ આવશે.

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...