ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 25 નવેમ્બર, 2016

पद्मश्री दुला भाया काग (भगत बापु)नी जन्म जयंती

आजे(ता.25-11-2016) ऐटले  पद्मश्री दुला भाया काग (भगत बापु)नी जन्म जयंती  छे


आजे काग बापु ना टुंकमां परिचय साथे तेमना स्वरमां अप्राप्य ऑडियो मुकवानो नानकडो प्रयास करेल छे.

पद्मश्री कवि दुला भाया काग (भगत बापु ) नो संक्षिप्तमां परिचय  

------------------------------------
नाम          :- दुला भाया काग
पितानुं नाम :- भाया काग
जन्म तारीख :- 25-11-1902
जन्म स्थळ  :- मजादर 
अभ्यास    :- पांच धोरण
काव्य ग्रंथ :- कागवाणी भाग 1 थी 7
भारत सरकार द्रारा ता.26-01-1962 ना रोज पद्मश्री ऐवोर्ड थी पुरस्कृत करवामां आवेल
अवशान :- फागण - सुद-4 अने ता. 22-02-1977

GUJARATI MA PDF FILE MATE :- Click Here

काग बापुनी रचनाओ माटे  :-  Click Here

पद्मश्री दुला भाया काग (भगत बापु)नी जन्म जयंती ऐ कोटी कोटी वंदन


आजे दुला भाया काग(भगत बापु)ना स्वरमां नीचे मुजबना ऑडियो मुकवानुं नानकडू प्रयास करेल छे.

ओडियो 
➡ ओडियाना नाम  पर क्लिक करशो ऐटले Download Anyway ऑप्शन आवशे तेना पर क्लिक करशो ऐटले डाउनलोड थई जाशे

➡ आ अप्राप्य ऑडियो कुरियर मारफते मोकलाववा बदल श्री वेरशीभाई वरमल रे. भाटिया ता. काल्याणपुर जी द्रारका वाळा अने ई-मेइल मारफते मोकलवा बदलश्री गांगाभाई गढवी जाम खंभाड़ीया वाळा नुं खूब खूब आभार

        वंदे सोनल मातरम् विडियो 

1-TARI SHITAL CHHAYADI


2-KAG BAPU NO PARICHAY


3- BHARAT MILAP

4- JAM AJAJI NI VAAT


तारी शीतळ सायलडीमां : रचना :- दुला भाया काग

*आजे कविश्री दुला भाया काग (भगत बापु)नी 113 मी जन्म जयंति छे*
ते निमिते तेमनी रचेल अेक कवितानुं रचपान करीअे

तारी शीतळ छांयलडीमां सौने सुवरावी .
तुं तपजे तारा संताप ऐकलो ,
जळ तरवा सागरनां सौने साथे लेजे ,
बुडी जाजे आशाभर्यों तुं ऐकलो

तारी शीतळ छांयलडीमां सौने सुवरावी .( टेक )

तारी फोरममां फोरम ,  सौ कोईने भेळ वजे ,
तुं थाजे बदबोनो , धणी ऐकलो ,
फलफुलनां घावोमां ., साथीने आडा देजे ,
तुं सहेजे घणोना , घाव ऐकलो ,

तारी शीतळ छांयलडीमां सौने सुवरावी .........

कोई निर्दोषी फांसी , लटकेलने जिवाडी ,
चडी जाजे शुळी , पर तुं ऐकलो ,
तारां वस्त्रोनी पांखे , सौने ढांकी देजे ,
बस रे"जे उघाडो , तुं ऐकलो

तारी शीतळ छांयलडीमां सौने सुवरावी .......

धन छोळ्युं रेलवजे , सौने वहेंची देजे ,
लई लेजे गरीबी , भाग ऐकलो ,
तारो वैकुंठने केडे , जगतने तेडां करजे ,
बस जाजे दोजखमां , तुं ऐकलो

तारी शीतळ छांयलडीमां सौने सुवरावी .......

खुशकुशनां मेवाने , सहु आगळ धरी देजे ,
भरी लेजे उना , निसासो ऐकलो ,
चौद रत्नो मंथनना , विष्णुने दई देजे ,
शिव थाजे , सागरकिनारे ऐकलो ,

तारी शीतळ छांयलडीमां सौने सुवरावी ......

चिरंजीवीओने , धरणीना छेडा दई देजे ,
चणी लेजे काची , मढुली ऐकलो ,
रण लडतां लडथडता , क्षुद्रोने रोवा देजे ,
तुं हसजे हारीने , हैये ऐकलो ,

तारी शीतळ छांयलडीमां सौने सुवरावी ......

हुशियारीनी गांसडीओ , सौने बंधवजे ,
छेतराजे समज्या , छतां तुं ऐकलो ,
कोई रक्तोना , तरस्यानी तृष्णा ओलववा ,
तुं पाजे तारां रुधिर , ऐकलो ..

तारी शीतळ छांयलडीमां सौने सुवरावी ......

तारा हंसोना टोळामां , सौने हेळवजे ,
पण रे " जे तुं तारे , "काग" ऐकलो ..
तारां सुंदर वाजिंत्रो , मित्रो ने दई देजे ,
लई लेजे तारो , तंबुर ऐकलो ...

तारी शीतळ छांयलडीमां सौने सुवरावी ........

रचयता पद्म श्री दुला भाया काग (भगतबापु )
*```टाईप :-  charantv.blogspot.com ```*

*चारण गौरव भग्तकवि पद्म श्री दुला भाया काग ना जन्मदीन नी हार्दीक वधायुं*

.               *वंदे सोनल मातरम्*

ગુરુવાર, 24 નવેમ્બર, 2016

Featured Post

પ્રતીક અનિલભાઇ ગઢવીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢમાંથી ઇતિહાસ વિષયમાં “રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ” (સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત)નાં સેવાકાર્ય પર રિસર્ચ સાથે મહા નિબંધ પૂર્ણ કરી ડોક્ટરની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે.

પ્રતીક અનિલભાઇ ગઢવીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢમાંથી ઇતિહાસ વિષયમાં “રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ” (સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત)નાં સેવાકાર્ય...