ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

શનિવાર, 28 જુલાઈ, 2018

"ગાંધીધામ ગઢવી સમાજ નું ગૌરવ"

"ગાંધીધામ ગઢવી સમાજ નું ગૌરવ"

કુ. હરેશ્ચરીબેન નારણભા રાબા (ગઢવી) ક્લાસ - 2 માં પ્રમોશન મળતા તેઓ આસિન્ટટ ડાયરેક્ટર ઓફ ઇન્ફોર્મેશન ની પોસ્ટ પર પદભાર સંભાળશે ખુબ ખુબ અભિનંદન... જય માં સોનલ


આધુનિક કાળમાં આવી ભણેલી-ગણેલી, વિદ્યાસંપન્ન ચારણકન્યા કુ. હરેશ્ચરીબેન રાબા જેવી સફળ દીકરીઓ એ સમાજ માટે રોલ મોડેલ છે .આશા રાખીએ કુ. હરેશ્ચરીબેન જેવા સફળ  ચારણ યુવાઓ  સમાજના યુવાનો ને  વધારે પ્રગતિશીલ બનાવામાં પોતાનો ફાળો આપે અને સમાજ દીકરીઓ ને પણ સન્માન ની નજરે જોતો થાય ,દીકરીઓ પણ સમાજમાં માનવીય ગૌરવ સાથે સ્વમાનભેર જીવી શકે એ માટે પોતાનું સક્રિય યોગદાન આપે.... જય માં સોનલ


पोस्टबाय :- वीपुलभाई गढवी

Featured Post

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ  દેશની સર્વોચ્ચ પરીક્ષા ગણાતી UPSC CMS પરિક્ષા ...