ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

મંગળવાર, 23 જાન્યુઆરી, 2018

आजे प.पू आईश्री खीमश्री मांनो 77 मो प्रागट्य दिवस छे .

आजे प.पू.आईश्री खीमश्री मांनो 77 मो प्रागट्य दिवस छे आजे टुंकमां जीवन चरित्र आपनी समक्ष मुकववानुं नानकडो पयास करेल छे.*

आईश्री खीमश्रीमानो संक्षिप्त परिचय

नाम            :- खीमश्री

पितानुं नाम  :- देवराज सुमार भैया (गढवी)

जन्म          :- विक्रम सवंत 1998  महा सुद-6

जन्म स्थळ :- मोटा भाड़िया  मांडवी कच्छ

आईश्री खीमश्री मां ऐ चारणी संस्कृति अने धर्म प्रचार अर्थे ईग्लेन्ड गया हता.

स्वधामगमन  :- ता.16-04-1993

आईमां उत्तराधिकारी :-
      (1) माताजी नागश्री  मां
     
*वधारे माहिती चारण संगठन पर जोवा माटे*
https://charansangathan.in/aai-shree-khimshree-ma/

प.पू.आईश्री  खीमश्रीमां नो 77  मो प्रागट्य दिवसे  कोटी कोटी वंदन

         *जय खीमश्री मां*

         *वंदे सोनल मातरम्*

રવિવાર, 21 જાન્યુઆરી, 2018

आई श्री हांसबाईमांनी रचना :- रचना : माणेकभाई थार्या गढवी

प्रातः स्मरणीय प.पु.आई श्री हांसबाई मां (मोटा रतडिया मांडवी कच्छ)नो 90 मो जन्म महोत्सव वसंत पंचमी ता.22-01-2018 ना रोज उजवाशे ऐ निमिते माणेकभाई थार्या गढवी नी ऐक रचना आपनी समक्ष मुकववानुं नानकडो प्रयास करेल छे.

छंद हरिगीत

रचना :- माणेकभाई थार्या गढवी

भली भोळी भगवती जनजनने मन भावती
आवो बेटा खावो, बुलंद कंठथी बोलवती
जाई चरणे झुकता ऐना वारणे विघ्नो हरे
हंसबाई हसते मुख हेते महेरर्दष्टि मा करे....

जूठो बंधन जगतनो ऐक झाटकामां तोडियो
भूतनाथनी भगति तणो, रूदिया महीं रस घोळीयो
प्रेमघेली घेली मा गात्राळने राजी करे
हंसबाई हसते मुख हेते महेरर्दष्टि मा करे...

बूढा शरीरे बाई भीतर साव नानी बाळ छे
मरमाळ छे मायाळ दिल दरियावथी विशाळ छे
विकराळ वीफरे वाघ जेवी,असुर वृत्ति उपरे
हंसबाई हसते मुख हेते महेरर्दष्टि मा करे...

जोगी वहाला छे बहु गमतो वतन गिरनार छे
जनम अगले जोगणीना ऐ बधा आचार छे
सत् धर्मनां तेज मुख पर त्याग साथे तरवरे
हंसबाई हसते मुख हेते महेरर्दष्टि मा करे...

सत् दया तप शोच ऐवा सद्गुणोनी शोभती
"माणेक" मिथ्या मान धननी लालचे नव लोभती
भजन बळथी भेळीयावाळी मोज आपे ने करे
हंसबाई हसते मुख हेते महेरर्दष्टि मा करे...

धन धाम रूडो रतडियो जगदंब चारण जातनी
पिता नरा नाराण ने घन गोद गोरबाई मातनी
मा विनाना देव शिवनी आश पूरी ऐ करे
हंसबाई हसते मुख हेते महेरर्दष्टि मा करे...

रचियता  :- माणेकभाई थार्या गढवी

संदर्भ :- आई श्री हांसबाई मां गुणगाथा पुस्तक मांथी

चारण संगठन पर जोवा माटे⤵⤵
http://charansangathan.in/manek-tharya-gadhavi/

     *वंदे सोनल मातरम्

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...