ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 8 ઑક્ટોબર, 2016

आई श्री सोनल विसामो , अमदावाद

सर्वे चारण भायु अने आई सोनल छोरू ने झाझा हेतथी जय माताजी..
ता.10/10/2016ना  रोज मॉं ना नवमा नोरताना दिवसे सवारे 9:30 वागे आई श्री सोनल विसामा @ सिवील खाते अेक यादगार अैतिहासिक प्रसंगे आप सर्वे ने हाजरी आपवा आमंत्रण छे.नवमा नोरता ना दिवसे मढडाथी आदरणिय श्री गिरीशआपा तथा आई श्री सोनल टीम (मढडा) माताजीनो अखंड दिवो जे वर्षोथी श्री भुपेन्द्रभाई दवे साहेब ना त्या प्रजवलित छे ते विधीवत मढडा मॉं ना निजधाम (सोनल धाम) प्रस्थापित थई रह्यो छे.आ प्रसंगे मढडाथी टीम अमदावाद आवी रही छे.श्री दवे साहेब ने त्यां (सौराष्ट्र सोसायटी पालडी) आवती काले चार वागे मॉं सोनल नो हवन छे हवन बाद नोम ना सवारे मॉं सोनल ना यादगार संभारणा (मॉं नो ढोलीयो,हिंचको,फोटा,अखंड दिवो वगेरे)
मढडा  अेक अलग मढमां यादगीरी रुपे राखवा लई जवाना छे.पण अे पहेला आई श्री सोनल मॉं ना "सेवा मंदिर" समान अेवा नवा सोनल विसामा पर परम दिवसे सवारे साडा नव वागे अखंड ज्योत सांथे पधारवाना छे,मॉं सोनल ना अखंड दिवाथी नवा विसामा  पर दिवोनी ज्योत प्रगटावी,मॉंनी त्यां सा़क्षात स्थापना करीशुं अने नवा विसामानुं मुहर्त पण.. अा प्रसंगे मॉंनी आरती नवा विसामा पर राखेल छे तो सर्वे ज्ञातिजनोने विसामा पर हाजरी आपवा निमंत्रण छे..जय मॉं सोनल..ASCP परिवार..

कवि श्री "दाद" ग्रंथ लोकार्पण अने सन्मान समारंभ , राजकोट

आई श्री खोडीयारमां चरज : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री खोडीयार*
        "चरज"
राग..जागरे.....जाग..जागरे..

खमंकारी खोडीयार तूने वंदन वारंवार..हो..
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार....टेक

डंख दीधो विर मेरखिया ने क्रोध करीने काळे,
अमृत लेवा आईमां तेदी पूगी तूं पाताळे,
आई आपीने आण मां नभ थंभाव्यो भाण हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार....1

भाले बेठी रा'नौघणने जाहल वारे जातो,
तारी दयाथी दरिया वचे मावडी मारग थातो,
राखी जाहलनी लाज ऐवी आईमां राखो आज हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार...2

माटेल धरे  मां तूं बिराजे गळधरा गूण वाळी,
तातणियामां तूंज बेठी छो बूढी मां बिरदाळी,
शकित तूं साक्षात वराणामां विख्यात हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार....3

राजपरामां राजवी ऐ तारु मंदीर बांध्यू मोटूं,
भावेणाना भूपतीने लाग्यू खलक नू बधू खोटूं,
बेलपे रेती बाई आताभाई ने आई हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार...4

चरजू लखू स्नेहथी मां नी भीतर केरा भावे,
*दिलजीत बाटी* दिलथी मां ना गूण मधूरां गावे,
अंतरथी करु याद मां सांभळो मारो साद हो,
मघरवाळी मात आवो हवे खमंकारी खोडीयार...5

*मां खोडल वंदना*
दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जै माताजी..मो..9925263039

શુક્રવાર, 7 ઑક્ટોબર, 2016

आई श्री पीठड मां वंदना : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई श्री  पीठड मां*
          *भाव*
राग..सोनलमां आभ कपाळी..

ऐजी पीठड मां आवजो पेला,
वारु मारी करवा वेला...टेक

धाह सूणी झट ध्रोडजे माडी बेलपे रेवा बाई,
नाविक विहोणू नाव अमाणू,उगारी लेजो आई,
सूणी साद साबदी थाजे बूढी तारा बाळने काजे-1

अरणानी छे अहवारी ने हेमनी लाकडी हाथ,
नवेलाखूंऐ आपियो तूने पीठड जबरो पाट,
बिरुद तारु बाप छे मोटू खलकमा थाई नहीं खोटू...2

नवलाख दळ लई आव्यो नौघण जाहल वारे जाय,
सैन्य हंकार्यू मात समदरमां दूःख बेनल नू जाय,       संकट हरो चारणी मारा आयल तोळा लव ओवारा..3

कूळ बाटी नी कूळदेवी तूं-रात-दी' नी रखवाळ,
मां बाळ जाणी *दिलजीतबाटी* नी भावथी राखो भाळ,
पोतावट पाळवा वाळी लागू पाय लोबडी वाळी...4

मां पीठड वंदना
दिलजीत बाटी ढसा जं. ना
जै माताजी. मो.9925263039

डॉ.श्री अंबादानभाई रोहडिया चारणी साहित्य उपर व्याख्यान आपवा अमेरिका

ગુરુવાર, 6 ઑક્ટોબર, 2016

चारण-गढवी समाजना उधोगकार / वेपारीओनी माहिती

 चारण-गढवी समाजना उधोगकार / वेपारीओनी माहिती 

(1 ) नाम :- जलाराम ट्रान्सपोर्ट 
मालीक :- शामरा मोमाया गढवी 
सरनामुं :- जाम जोधपुर 
Mo :-  9427444099 

(2)  नाम :- विष्णु पेट्रोलीयम 
मालीक :-  पी.ऐम.पाताणी 
सरनामुं :-  जाम खंभाडीया 
Mo :-  9979588988 

(3)  नाम :- जलाराम ट्रान्सपोर्ट 
मालीक :- धनराज .ऐम.पाताणी 
सरनामुं :- जाम खंभाडीया 

Mo :-  9925966600 

(4) नाम :- जोगीराज जींनीग 
मालीक :- खीमराज  मोमाया गढवी 
सरनामुं :- जाम जोधपुर 
Mo :-  9427444099 

(5)
नाम :- OASIS FOOD
मालीक :-प्रकाशभाई गढवी अने जीतुभाई गढवी
सरनामुं :- उमा आशिष कोम्पलेक्ष भुज ओकट्रॉयनी बाजु मां मांडवी भुज हाईवे मांडवी कच्छ
Mo :- 9825951261

(6) 
नाम :- आराम होटेल
मालीक :-प्रकाशभाई गढवी अने जीतुभाई गढवी
सरनामुं :- फस्ट फलोर सेन्टर प्लाझा भुज ओकट्रॉयनी बाजु मां मांडवी भुज  हाईवे मांडवी कच्छ
Mo :- 9825951261 / 8141063565

(7) 
नाम :- KARNI KRUPA CONRACTOR PROPRITER
प्रोपराईटर :- धनराज के गढवी
कामगीरी :- men power suplly&oll job work contactor 
Mo:9879076939

(8) 
नाम: CKG INTERNATIONAL FZE
प्रोपरइटर :चंद्रिका ककनसिंह गढवी
कामगीरी : कंप्रेसर, जनरेटर, ड्रायर मेनुफेक्चर
सरनामु : Hamariah Free Zone, Sharjah, UAE Dubai
No : 0551063173

(9) 
Name :-karmanye Consultancy
प्रोपराइटर :-Kaushik Gadhvi
कामगीरी :- turnkey projects of interior and exterior projects 
Graphic designs,sign boards 
We provide all kind of agencies
सरनामुं :-RAJKOT (GUJRAT)
Mo :-+919909490200

(10) 
नाम :-Param Financial Services
प्रोपराइटर :- Mehul Rambhai Jamang
कामगीरी :- Financial Consultancy Services(Loan Consultants)
सरनामुं :-10 Madhav Vatika Building,  Sojitra Nagar, behind Nirmala Convent School, Rajkot 360007
मोबाईल नंबर :- 9825728787

(11)
नाम :- Gadhavi enterprice
प्रोपराइटर :- केतन गढवी
कामगीरी :- All type Contrection work
सरनामु :- Sari, Sanand , Ahmedabad
Mo :- 98799 28029

(12)
नाम :- Shree Sonal Enterprise
प्रोपराइटर :- Navin P. Gadhvi
कामगीरी :- Paiting ( Color ) Contractor
सरनामु :- Rayan Moti, Ta :- Mandvi Kutch
Mo:- 9879291733

(13) 
नाम :- सेफ्रोन किड्स /सेफ्रोन इन्टरनेशनल स्कुल
प्रोपराइटर :- हिरेन गढवी
कामगीरी :- रनींग चेइन ओफ स्कुल
सरनामु : plot No 424 ward 5A Adipur kutch
Mo :-9925024684

(14) 
नाम :-RDM SUPPLIERS
प्रोपराइटर :-RAM D GADHVI
कामगीरी :- ALL TYPES OF GENERAL SUPPLIERS,CIVIL WORK,EARTHMOVING WORK, MACHINERY AND EQUIPMENT  SUPPLIERS,ALL KIND OF INDUSTRIAL SUPPLIERS
सरनामुं :-MOTA KANDAGARA TA -MUNDRA KUTCH
Mo :-9726336952 / 9724397609

(15) 
नाम :-GIRLIE
प्रोपराइटर :-Dev m gadhavi
कामगीरी :- Ladies Bag/Footwear
सरनामुं :-LG-4,Heera Panna Complex,Dr.Yagnik Road,Rajkot-360001.
Mo :-8469894944 / 8469041423

(16)
नाम :- KHUBDI WALA DAIRY, (S/O:- SONAL VANDANA DAIRY FARM)
प्रोपराइटर :- Chetan M. Gadhvi
कामगीरी :- Milk & Milk Products
सरनामु :- Shop No.7/8 KPT Shopping center, Shakti Nagar, Gandhidham,
Mob:- 9979984988, 9033872099 / 33

(17) 
नामःमाँ सोनल साउन्ड
प्रोपराइटर :- प्रविण गढवी
सरनामु :- नसीरपुर ताःगोधरा जीःपंचमहाल (गुजरात)
Mo :- 09374518736

(18)
नाम :- GADHAVI brothers Pvt ltd
प्रोपराइटर :- BHARATDAN GADHAVI & Bhagavandan GADHAVI
कामगीरी  :- Running five restaurant and one petrol pump in sydney - australia
M - 0061 430 5678 55
M - 0061 433 4055 29

(19)
नाम :- SILGA MICRO SYSTEM
प्रोपराइटर :- दिलीपभाई सिल्गा
कामगीरी :- Mfrs of micro processor based process control & indusrial automations
सरनामु :- PLOT NO.263,L-type GIDC,opp.SBI,Odhav,Ahmedabad-382415.
O/no.:079-22974199
Dilip Silga
M/no.:9825005224
Nikul D Silga
M/no.:9909905224
Vipul D Silga
M/no.:9909905226

(20)
नाम :- AAVAD CORPORATION
प्रोपराइटर :- BHAVIK A. BAHRAT& MEET A. MEHDU
कामगीरी :- We are in to trading and importer for industrial tools.
Electornic goods. Specially  led tv and computer parts.
सरनामु :- B 10,VISHWAKARMA VIHAR SOCIETY,  JODHPUR CROSS ROAD. SATALITE AHMEDABAD.
9909167495
9879084084
Email- aavadcorporation@gmail.com.

(21)
नाम :- Shree Sonal Informatics  & Ram Animation
प्रोपराइटर :-Neha H.Gadhavi
सरनामु :- Mandvi Bhuj  Octroi Road .Sonal Ashish Complex .First Floor.Mandvi Kutch .
Mo :- 9727717886 / 9408246246

(22) 
नाम :- Shrushti resources Inc.
Khadia Enterprise
प्रोपराइटर :- Jagdish Ambadan Gadhvi ( Nandhu )
कामगीरी :- Mfg. Of disposable food packing tray and food packing container
Use in restaurant and dairy 
And also trading of gift item and promotional materials
सरनामु :- Opp. Agrawal estate
Mahendi kuva , Shahpur, Ahmedabad
M. 99251 92189
Email. lunchtrayahm@Gmail.com
khadiaent@gmail.com
Web. www.disposablemealtray.com

(23)
नाम :- 
(principle consultant)
International Quality Management Solution's
प्रोपराइटर :- KRISHAN SINGH
सरनामु :- C - 107, Sumel Business Park - IV,
Kalupur - Naroda Road,
Amdupura, 
Ahmedabad - 380 018

(24)
नाम :-  Honest security service
प्रोपराइटर :- Rupal N Gadhvi
सरनामु :- B/15&16 Sukhsanti society,Goraj road,waghodia
Dist-Vadodara
Mo-9825109022
Email:gadhaviyash94@Gmail.com

(25) 
नाम :- PMS Total Solutions 
Paragaon Management Services 
प्रोपराइटर :- Kuldeep Dewal
सरनामु :- 16, Subhlaxmi Industrial Estate , opp Eye Hospital , Sanand-Viramgam highway,sanand - 382110
Web : www.pms-total solutions.com
Mo  : 9979552525
E Mail : dewalkuldeep@gmail.com
Pms33pms@gmail.com

(26)
नाम :- Express Flight Courier
प्रोपराइटर :-Hematdan Gadhavi
कामगीरी :- देश विदेश पार्सल सर्विस
सरनामु :-S/31, City Arcade,
Nr. D.S.P. Bungalow,
Tin Batti chowk,
Jamnagar (Gujarat) India 361001
E-mail : efcjamnagar@gmail.com
Phone no. +91 288 2551666
Mobile no. +91 9328344000

(27)
नाम :- Girlie fashion pvt. ltd.
प्रोपराइटर :- Shivraj S. Gadhavi
कामगीरी :- Ladies Footwear, Designer Bags, accessory etc.
सरनामु :- GF1, Urja House, Swastik Cross road, CG road, Ahmedabad 380009
www.girlie.co.in

(28) 
नाम :- 
Pooja enterprise 
Pooja estate agency
प्रोपराइटर :- Palu shamla bhai gadhvi
सरनामु :- 8, sonal vandana complex
Baroi road..
Near hotel peredise.
Mundra - kutch.
Pin. 370421
Mo :-

(29)
नाम :- 
International quality Management Solutions ( ISO Certification, Trademark, Patent, Copyright )
प्रोपराइटर :- Karan singh barath
सरनामु  :- C-107, Sumel Business Park -4, Kalupur Naroda Road, Amdupura, Ahmedabad
karan.barath@gmail.com
9998800115 / 7567166683

(30) 
नाम :- Tripwala
प्रोपराइटर :- Ajit B. Kunchala.  
Mo. 9898871676

(31) 
नाम :- Shiv-shakti roadlines, mahadev enterprises,
प्रोपराइटर :-  Prince Bhavdev J.Ashiya
सरनामु :- 93,94 gaytri nagar sector 5 hiran magri udaipur raj. 313002.
Mo :- 9950140143, 8562874775

(32)
नाम :- Saurashtra Kranti
प्रोपराइटर :- Ashok Gadhavi
कामगीरी :- Daily news paper 
Rajkot
saurashtrakranti@gmail.com
www.saurashtrakranti.com

(33)
नाम :- 
SHIV COR CUTER SERVICE
SHIV CONSTRUCTION
SHIV FINCRV
प्रोपराइटर :- HITESH DOLATDAN GADHVI
सरनामु :- 137,SETH NAGAR OPP JEN DERASAR JMR ROAD RAJKOT 360006.
Mo :- 9825051918
hdgadhvi242115@gmail.com

(34)
नाम :- AAVAD Instrument
प्रोपराइटर :- Ajay Avaddan Gadhavi
कामगीरी :- manufacturers and suppliers of Instrumention & control industrial measuring/ sensing product
सरनामु :- 332, Sangath mall - 1, Opposite : Engineering college, Visat -Koba road, Motera, Ahmedabad - 380005 Gujarat.       
Mo :- 9825073098  
Email : aag@aavadinstrument.com  website : www.aavadinstrument.com.  

            
(35)
नाम :- Trip To My Dreams, 
प्रोपराइटर :- Ravisingh M Kaviya 
सरनामु :- G-15, Shefali Centre, Opposite Mehandi Nawaz Hall, Besides Kochrab Ashram, Nr Paldi Crossroad, Paldi, Ahmedabad 380007 Mo :- 9898751193
md@triptomydreams.com 
www.triptomydreams.com

(36) 
नाम :- HANJAR BIOTECH UK PVT LTD
प्रोपराइटर :- Laxman Jamang

(37)
नाम :- Durga tractors
प्रोपराइटर :-  Samrathdan chandidan tapariya
सरनामु  : plot no 19,20 G.I.D.C
Kalol. 
Web : Durgaexporters.com
Email : durgatractor@gmail.com

(38) 
नाम :- Anish infracon India pvt Ltd.
प्रोपराइटर :- Samrathdan. Zula,                                                                     सरनामु :- ''AA" Class Contractors.                    Gandhinagar, Gujarat.

(39) 
नाम :- I krupa polimars
प्रोपराइटर :- G.p.gadhvi
सरनामु :- Plot no 248 g.I.d.c anjar kutch

(40)
नाम :- Jay Jalaram Enterprise
प्रोपराइटर :-Veeru Gadhvi
कामगीरी :- Construction Work as a Civil,mechanical,electric etc...

(41)
नाम :- Shree Siddhivinyak ispat industries
प्रोपराइटर :- Ankit Gadhvi(Tapariya)
कामगीरी :- Mfg & Exporter : 
C I & SG Casting 
Our products
(Diesel engine ,generator ,induction motors , tractor parts , gearbox )
सरनामु :- rajkot
Web: www.ssvispat.com
Email: info@ssvispat.com
Mo :+91-9601469999

(42)
नाम :- "Shree Man mandir Education trust
'Shree Ram Transport S R T' 
Jamnagar Khijadiya
'Shree Hari Petrolium HP' near Fala" jamnagar rajkot highway
'Real Cargo Movers '
Rajula Dist. Amreli
'Sonal Krupa Petrolium '
Mota dadva Kanpar Chokdi Dist.Rajkot
'Sahil Oil Mill'
Mota Dadva Atkot-Gondal highway Dist.Rajkot
'Siddhivinayak enterprise'
Indira circle ,Rajkot
'Galaxy technical institute '
'Galaxy Hostel' 
'Galaxy restaurant' 
Krishna complex Ajidam chokdi Rajkot .
प्रोपराइटर :- Bhagvat K. Gadhvi ( Soya )  
Mo :- 9429400004

(43) 
नाम :- कनैया स्टुडियो
प्रोपराइटर :- पुनशी & वालजी & खेतशी
कामगीरी :- फोटोग्राफिक अने वीडियो
सरनामु :- मोटा भाड़िया मांडवी कच्छ
Mo :- 9879451484
          9979920066

(44)
नाम :- श्री गढवी इन्फोटेक 
मालीक :- वेजांध मुरजी  गढवी 
सरनामुं :- मोटा भाड़िया मांडवी कच्छ 
Mo :-  9913051642 

PDF LIST :- business List

आ लीस्ट मां भूल होय / वेपार नी माहिती आपवा माटे Whatsapp नंबर 9913051642 पर मेसेज थी जाण करवा विनंती छे


आपना उधोग / वेपार नी माहिती मोकलवा माटे नीचे ना फॉर्म मां माहिती भरवा विनंती  Featured Post

પ્રતીક અનિલભાઇ ગઢવીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢમાંથી ઇતિહાસ વિષયમાં “રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ” (સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત)નાં સેવાકાર્ય પર રિસર્ચ સાથે મહા નિબંધ પૂર્ણ કરી ડોક્ટરની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે.

પ્રતીક અનિલભાઇ ગઢવીએ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢમાંથી ઇતિહાસ વિષયમાં “રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ” (સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત)નાં સેવાકાર્ય...