ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 12 ફેબ્રુઆરી, 2021

ચારણ સમાજનું ગૌરવ...

ગઢવી સમાજનું ગૌરવ...

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા આયોજિત બિન હથિયારી પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર (વર્ગ - ૨) સીધી ભરતીમાં ગઢવી સમાજના બે યુવાનોની પસંદગી થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સહ શુભેચ્છાઓ...

(૧) સવરાજ દેવરાજભાઈ ગીલવા.
(૨) મયુર દેવાંગભાઈ ગઢવી.

ઝરપરા અને રાયણમાંથી સૌ પ્રથમ P.I.બનવા બદલ બંને ભાઈઓને 
ખુબ ખુબ અભિનંદન....


Featured Post

સમગ્ર ચારણ સમાજનું ગૌરવ: - ડો.મનોજ બારહટ

કઠોર પરિશ્રમ નો કોઈ વિકલ્પ નથી એ ઉક્તિ ને યથાર્થ ઠેરવી છે મોરબીના ડો. મનોજ ફતેહસિંહ બારહટ્ટ (ગઢવી) એ. ગુજરાત ની નંબર ૧ મેડિકલ કોલેજ એવી બી....