ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 10 માર્ચ, 2018

हळवो फेरवजे जुनो चाकडो : रचना :- दुला भाया काग (भगतबापु)

पद्म श्री कागबापुनी रचना.

हळवो फेरवजे जून चा...कडो
चाकडे जूने उतारजे नवा घाट रे ;
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो. टेक.

माटी...मेळवजे जूनी खा...णनी. (2) ;
नवा कूवानां पाणी भले विवरांव रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 1 ||

रात्युं ...जावा दे गारो पा...कशे (2) ;
अणु अणुने थई जवा दे एक रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 2 ||

जाडे गळणे गाराने गा...ळजे (2) ;
राई जेवा मांय कांकरा नो रही जाय रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 3 ||

घडजे ....गोळा ने मोटा मा...टला (2) ;
ढांकणी नानी भूलमां नो रही जाय रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 4 ||

घडजे...नळियां ने माथे मो...भियां.(2) ;
रातनी आंख्युं कोडीयां नो रही जाय रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 5 ||

घडजे..भंभला ने काळी कू...रडी ;(2)
रांकना भेरु लोटका नो रही जाय रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 6 ||

मोटा ..हेठां ने नाना उ...परे (2) ;
खडकी जोजे के हेठलां नो फूटी जाय रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 7 ||

वचमां ...थी वासण एेके न का.....ढजे (3) ;
एक काढ्याथी सामसामां अफळाय रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 8 ||

गामथी ... नोखो नीं भाडो मां...डजे.(2) ;
वावडो जोई अेमां जाळवी आग्युं मेल रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 9 ||

पाके .... गोळा ने पाके लो.....टका (2) ;
सौने थानक सौनी किंमत थाई रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 10 ||

(तारे) चाकडे....फरियां ब्रह्मांडो कू...दडी. (2) ;
""काग"" वंदे तुंने वरधाना कुंभार रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 11 ||

टाईपमां भूल होयतो क्षमा करजो

रचयता :- कविश्री कागबापु

              🙏🏻  वंदे सोनल मातरम्  🙏🏻

प.पू विश्ववंदनिय संत श्री मोरारीबापु कागधाम खाते भगवान श्रीराम अने "कागेश्वर"महादेवनुं मंदिर बंधाववानि सामतभाई गढवी (कागधाम सरपंच) नि रजा लेता पू बापु


બુધવાર, 7 માર્ચ, 2018

आई श्री मोगलमाँ धाम भगुडा खाते 22 मो पाटोत्सव , छठ्ठो माँ मोगल शक्ति अेवॉर्ड अर्पण समारोह तथा भव्य संतवाणी

                    ||  जय मोगल माँ ||

*आई श्री मोगलमाँ धाम भगुडा खाते 22 मो पाटोतस्व निमिते छठ्ठो माँ मोगल शक्तिदान अेवॉर्डअर्पण समारोह तथा भव्य संतवाणी*

निचे प्रमाणे अेवोर्ड अर्पण थाशे :-

*(1) श्री शंकरदानजी देथा (लिमडी)*
*(2) यशकरणदानजी रतनुं (गुरुजी)*
*(3) श्री मेरुभा गढवी (छ्त्रावा)*
*(4) श्री विद्यारामजी हरियाणी (राजकोट)*
*(5) श्री लक्षमणबापु बारोट (मोगलधाम भजन शक्तिपीठ)*
*(6) श्री देवराज गढवी , (नानो डेरो , कच्छ)*

अेवोर्ड अर्पण थनार महानुभावोने अभिनंदन सह वंदन

प्रेरक संन्नधि :- पं.पू. मोरारीबापु

*विशेष उपस्थीत :- पद्म श्री भीखूदानभाई गढवी*

*स्वर साधक, संतवाणीना कलाकार श्रीओ :-*

*1. कीर्तिदान  गढवी*
*2. लक्षमणबापु बारोट*
*3. देवराज गढवी (नानो डेरो)*
*4. जीज्ञनेश कविराज (बारोट)*
*5. दिपकभाई हरियाणी*
*6. भरतदानभाई गढवी,  रंघोळा.*
*7. राजभा गढवी ,*
*8. महेशदान सुरु*
*9. अनुभा जामंग*
*10. शंकरभाई आहिर*
*11. नाजाभाई आहिर*

*अेवोर्ड संचालन :- श्री महेशदानभाई गढवी , बोटाद*

*शुभेच्छ :- मायाभाई आहीर*

*कार्यक्रम दरमियान अनेक  साधु संतो आशिर्वाद आपवा पधारशे.*

माहिती आपवा बदल महेशदानभाई गढवी  नो तेमज रामभाई आहीर अने आई श्री मोगलधाम भगुडाना दरेक ट्रस्टी श्री नो खूब खूब आभार

*तारीख :-* 29//4//2018 ने रविवार

*निमंत्रक:-*
आई श्री मोगलमाँ धाम भगुडा,
ता.महुवा , जी. भावनगर
*सपर्क :-* 94264 50642 , 98791 50450

*अेक विनंती:-  पोस्ट साथे छेड-छाड ना करवा विनंती छे*

               *जय मोगल माँ*

શ્રી ગઢવી સમાજ સમૂહલગ્ન સમીતી - ગાંધીધામ દ્વારા ઓગણત્રીસમો સમુહ લગ્નોત્સવ માં તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને રનીંગ શીલ્ડ તેમજ શિષ્યવૃત્તિ સમુહલગન સમીતી તેમજ દાતા દ્વારા આપવામાં આવી.... તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને દર વર્ષેની જેમ આ વર્ષે પણ S. S. C., H. S. C., ગ્રેજયુએટ તેમજ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસ માં પ્રથમ આવનાર વિદ્યાર્થીને રનિંગ સિલ્ડ આપવામાં આવ્યું.... જય માં સોનલकविश्री काग अेवॉर्ड लिस्ट

श्री*विश्व वंदनीय पूज्य मोरारीबापु प्रेरित कविश्री कागबापु लोक साहित्य अेवॉर्ड नी कुल अत्यार सुधीनुं लिस्ट*

*2002*    :- ता 18//3//2002 ने सोमवार

1. स्व श्री पिंगळशीभाई पाताभाई
2. स्व श्री मेरुभाई गढवी
3. स्व श्री हेमुभाई गढवी
4. स्व श्री कानजीभाई बारोट

*2003*. :- ता 24//3//2003 ने सोमवार.

1. नारणदान बालीया
2. स्व श्री जेठुरभाई देव
3. स्व श्री जयमलभाई परमार
4. स्व श्री कनुभाई बारोट

*2004*.  :- ता 24//2//2004. मंगळवार

1. स्व श्री लाखाभाई गढवी
2. श्री अमरनाथजी खारावाळा
3. कविश्री "दाद"
4. श्री अंबादानभाई रोहडीया

*2005* :- ता 14//3//2005 ने सोमवार

1. स्व श्री खेतसिंह मिसण
2. श्री बाबुभाई राणपरा
3. श्री पुंजल रबारी
4. दरबार श्री पुंजावाळा

*2006*. :- ता 26//3//2006 ने रविवार

1. स्व श्री शंभुदान गढवी
2. लाभुभाई भांसळीया
3. श्री अमरनाथ नाथजी
4. करशनभाई पढीयार

*2007*. ता 21//3//2007 ने बुधवार

1. स्व श्री विधाराम हरियाणी
2. रतुभाई रोहडीया
3. प्राणलाल व्यास
4. स्व श्री तखतदान रोहडीया

*2008*. ता 18//3//2008// ने मंगळवार

1. स्व श्री आपाभाई काळाभाई गढवी
2. श्री निरंजन राज्यगुरु
3. जीतुदान गढवी
4. कविश्री पाल

*2009* ता 28//2//2009//ने शनिवार

1 स्व श्री बचुभाई गढवी
2. बहेन श्री सरोजबेन गुंदाणी
3. स्व श्रीईसरदान गढवी
4 श्री कनुभाई जानी

*2010*. ता :- 18//2//2010// ने गुरुवार

1. स्व श्री गगुभाई गढवी
2. भीखूदान गढवी
3. महेशदान मिसण
4. दोलत भट्ट

*2011*. ता :- 9//3//2011// ने बुधवार

1. श्री हरिसिंह मोजदान महेडु
2. डॉ. हसु याज्ञिक
3. स्व श्री बापलभाई गढवी
4. श्री विजयदान देथा (राजस्थान)
5. स्व श्री दिवाळीबेन भील

*2012* ता :- 26//2//2012// ने

1. स्व श्री उपेन्द्र त्रिवेदी (मामा)
2. शिवदान गढवी
3. स्व श्री हरसुरभाई गढवी
4. चंद्रप्रकाश देवल (राजस्थान)
5. श्री प्रफुल दवे

*2013*. ता :- 15//3//2013// ने शुक्रवार

1. स्व श्री रतिकुमार व्यास
2. श्री अभेसिंहभाई राठोड
3. श्री नरोतम पलाण
4. शक्तिदान कविया (राजस्थान)
5. श्री लक्षमणभाई पी. गढवी

*2014*. ता :- 4//3//20014// मंगळवार

1. स्व श्री दुलेराय काराणी
2. जोरावरसिंह जादव
3. श्री पालु भगत
4. श्री ओमकारसिंह लाखावत (राजस्थान)
5. श्री मति पुुष्पाबहेन छाया

*2015*. ता :- 22//2//2015 ने रविवार

1. स्व श्री मावदानजी रतनुं
2. डॉ. श्री रमणीक मारु
3. प्रभुदानजी सुरु
4. श्री सोहनदान चारण (राजस्थान)
5. श्री बीहारी गढवी

*2016*. ता :- 12//3/2016 ने शनिवार

1 स्व श्री रणछोडदादा जोशी
2. श्री गोवर्धन शर्मा
3. श्री अरविंद बारोट
4. श्री अर्जुनदेव चारण (राजस्थान)
5. कविश्री "आल" (शेखडीया, कच्छ)

*2017*. ता :- 2//3//2017//. ने गुरुवार

1. श्री थार्या भगत
2. डॉ. श्री कल्याणसिंह शेखावत (राजस्थान)
3. श्री वसंतदासजी हरियाणी
4. श्री मायाभाई भाई आहिर
5. श्री मेराणभाई गढवी

*2018*. ता 19//2//2018 ने सोमवार
1. स्व भूधरजी जोषी
2. श्री गोविंद अमरा गढवी
3. श्री दमयंतीबेन बरडाई
4. श्री देवकरणसिंह राठोड,(राजस्थान)
5.  श्री हरदानजी खडिया
6. श्री झवेरचंद मेघाणी लोकसाहित्य केन्द्र

:- पोस्टबाई :- चारणत्व ब्लॉग

                 *वंदे सोनल मातरम्*

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...