ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 10 માર્ચ, 2018

हळवो फेरवजे जुनो चाकडो : रचना :- दुला भाया काग (भगतबापु)

पद्म श्री कागबापुनी रचना.

हळवो फेरवजे जून चा...कडो
चाकडे जूने उतारजे नवा घाट रे ;
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो. टेक.

माटी...मेळवजे जूनी खा...णनी. (2) ;
नवा कूवानां पाणी भले विवरांव रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 1 ||

रात्युं ...जावा दे गारो पा...कशे (2) ;
अणु अणुने थई जवा दे एक रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 2 ||

जाडे गळणे गाराने गा...ळजे (2) ;
राई जेवा मांय कांकरा नो रही जाय रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 3 ||

घडजे ....गोळा ने मोटा मा...टला (2) ;
ढांकणी नानी भूलमां नो रही जाय रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 4 ||

घडजे...नळियां ने माथे मो...भियां.(2) ;
रातनी आंख्युं कोडीयां नो रही जाय रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 5 ||

घडजे..भंभला ने काळी कू...रडी ;(2)
रांकना भेरु लोटका नो रही जाय रे .
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 6 ||

मोटा ..हेठां ने नाना उ...परे (2) ;
खडकी जोजे के हेठलां नो फूटी जाय रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 7 ||

वचमां ...थी वासण एेके न का.....ढजे (3) ;
एक काढ्याथी सामसामां अफळाय रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 8 ||

गामथी ... नोखो नीं भाडो मां...डजे.(2) ;
वावडो जोई अेमां जाळवी आग्युं मेल रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 9 ||

पाके .... गोळा ने पाके लो.....टका (2) ;
सौने थानक सौनी किंमत थाई रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 10 ||

(तारे) चाकडे....फरियां ब्रह्मांडो कू...दडी. (2) ;
""काग"" वंदे तुंने वरधाना कुंभार रे.
आखा देशना डाह्या , हळवो फेरवजे जूनो चाकडो.  || 11 ||

टाईपमां भूल होयतो क्षमा करजो

रचयता :- कविश्री कागबापु

              🙏🏻  वंदे सोनल मातरम्  🙏🏻

प.पू विश्ववंदनिय संत श्री मोरारीबापु कागधाम खाते भगवान श्रीराम अने "कागेश्वर"महादेवनुं मंदिर बंधाववानि सामतभाई गढवी (कागधाम सरपंच) नि रजा लेता पू बापु


બુધવાર, 7 માર્ચ, 2018

आई श्री मोगलमाँ धाम भगुडा खाते 22 मो पाटोत्सव , छठ्ठो माँ मोगल शक्ति अेवॉर्ड अर्पण समारोह तथा भव्य संतवाणी

                    ||  जय मोगल माँ ||

*आई श्री मोगलमाँ धाम भगुडा खाते 22 मो पाटोतस्व निमिते छठ्ठो माँ मोगल शक्तिदान अेवॉर्डअर्पण समारोह तथा भव्य संतवाणी*

निचे प्रमाणे अेवोर्ड अर्पण थाशे :-

*(1) श्री शंकरदानजी देथा (लिमडी)*
*(2) यशकरणदानजी रतनुं (गुरुजी)*
*(3) श्री मेरुभा गढवी (छ्त्रावा)*
*(4) श्री विद्यारामजी हरियाणी (राजकोट)*
*(5) श्री लक्षमणबापु बारोट (मोगलधाम भजन शक्तिपीठ)*
*(6) श्री देवराज गढवी , (नानो डेरो , कच्छ)*

अेवोर्ड अर्पण थनार महानुभावोने अभिनंदन सह वंदन

प्रेरक संन्नधि :- पं.पू. मोरारीबापु

*विशेष उपस्थीत :- पद्म श्री भीखूदानभाई गढवी*

*स्वर साधक, संतवाणीना कलाकार श्रीओ :-*

*1. कीर्तिदान  गढवी*
*2. लक्षमणबापु बारोट*
*3. देवराज गढवी (नानो डेरो)*
*4. जीज्ञनेश कविराज (बारोट)*
*5. दिपकभाई हरियाणी*
*6. भरतदानभाई गढवी,  रंघोळा.*
*7. राजभा गढवी ,*
*8. महेशदान सुरु*
*9. अनुभा जामंग*
*10. शंकरभाई आहिर*
*11. नाजाभाई आहिर*

*अेवोर्ड संचालन :- श्री महेशदानभाई गढवी , बोटाद*

*शुभेच्छ :- मायाभाई आहीर*

*कार्यक्रम दरमियान अनेक  साधु संतो आशिर्वाद आपवा पधारशे.*

माहिती आपवा बदल महेशदानभाई गढवी  नो तेमज रामभाई आहीर अने आई श्री मोगलधाम भगुडाना दरेक ट्रस्टी श्री नो खूब खूब आभार

*तारीख :-* 29//4//2018 ने रविवार

*निमंत्रक:-*
आई श्री मोगलमाँ धाम भगुडा,
ता.महुवा , जी. भावनगर
*सपर्क :-* 94264 50642 , 98791 50450

*अेक विनंती:-  पोस्ट साथे छेड-छाड ना करवा विनंती छे*

               *जय मोगल माँ*

શ્રી ગઢવી સમાજ સમૂહલગ્ન સમીતી - ગાંધીધામ દ્વારા ઓગણત્રીસમો સમુહ લગ્નોત્સવ માં તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને રનીંગ શીલ્ડ તેમજ શિષ્યવૃત્તિ સમુહલગન સમીતી તેમજ દાતા દ્વારા આપવામાં આવી.... તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને દર વર્ષેની જેમ આ વર્ષે પણ S. S. C., H. S. C., ગ્રેજયુએટ તેમજ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ અભ્યાસ માં પ્રથમ આવનાર વિદ્યાર્થીને રનિંગ સિલ્ડ આપવામાં આવ્યું.... જય માં સોનલकविश्री काग अेवॉर्ड लिस्ट

श्री*विश्व वंदनीय पूज्य मोरारीबापु प्रेरित कविश्री कागबापु लोक साहित्य अेवॉर्ड नी कुल अत्यार सुधीनुं लिस्ट*

*2002*    :- ता 18//3//2002 ने सोमवार

1. स्व श्री पिंगळशीभाई पाताभाई
2. स्व श्री मेरुभाई गढवी
3. स्व श्री हेमुभाई गढवी
4. स्व श्री कानजीभाई बारोट

*2003*. :- ता 24//3//2003 ने सोमवार.

1. नारणदान बालीया
2. स्व श्री जेठुरभाई देव
3. स्व श्री जयमलभाई परमार
4. स्व श्री कनुभाई बारोट

*2004*.  :- ता 24//2//2004. मंगळवार

1. स्व श्री लाखाभाई गढवी
2. श्री अमरनाथजी खारावाळा
3. कविश्री "दाद"
4. श्री अंबादानभाई रोहडीया

*2005* :- ता 14//3//2005 ने सोमवार

1. स्व श्री खेतसिंह मिसण
2. श्री बाबुभाई राणपरा
3. श्री पुंजल रबारी
4. दरबार श्री पुंजावाळा

*2006*. :- ता 26//3//2006 ने रविवार

1. स्व श्री शंभुदान गढवी
2. लाभुभाई भांसळीया
3. श्री अमरनाथ नाथजी
4. करशनभाई पढीयार

*2007*. ता 21//3//2007 ने बुधवार

1. स्व श्री विधाराम हरियाणी
2. रतुभाई रोहडीया
3. प्राणलाल व्यास
4. स्व श्री तखतदान रोहडीया

*2008*. ता 18//3//2008// ने मंगळवार

1. स्व श्री आपाभाई काळाभाई गढवी
2. श्री निरंजन राज्यगुरु
3. जीतुदान गढवी
4. कविश्री पाल

*2009* ता 28//2//2009//ने शनिवार

1 स्व श्री बचुभाई गढवी
2. बहेन श्री सरोजबेन गुंदाणी
3. स्व श्रीईसरदान गढवी
4 श्री कनुभाई जानी

*2010*. ता :- 18//2//2010// ने गुरुवार

1. स्व श्री गगुभाई गढवी
2. भीखूदान गढवी
3. महेशदान मिसण
4. दोलत भट्ट

*2011*. ता :- 9//3//2011// ने बुधवार

1. श्री हरिसिंह मोजदान महेडु
2. डॉ. हसु याज्ञिक
3. स्व श्री बापलभाई गढवी
4. श्री विजयदान देथा (राजस्थान)
5. स्व श्री दिवाळीबेन भील

*2012* ता :- 26//2//2012// ने

1. स्व श्री उपेन्द्र त्रिवेदी (मामा)
2. शिवदान गढवी
3. स्व श्री हरसुरभाई गढवी
4. चंद्रप्रकाश देवल (राजस्थान)
5. श्री प्रफुल दवे

*2013*. ता :- 15//3//2013// ने शुक्रवार

1. स्व श्री रतिकुमार व्यास
2. श्री अभेसिंहभाई राठोड
3. श्री नरोतम पलाण
4. शक्तिदान कविया (राजस्थान)
5. श्री लक्षमणभाई पी. गढवी

*2014*. ता :- 4//3//20014// मंगळवार

1. स्व श्री दुलेराय काराणी
2. जोरावरसिंह जादव
3. श्री पालु भगत
4. श्री ओमकारसिंह लाखावत (राजस्थान)
5. श्री मति पुुष्पाबहेन छाया

*2015*. ता :- 22//2//2015 ने रविवार

1. स्व श्री मावदानजी रतनुं
2. डॉ. श्री रमणीक मारु
3. प्रभुदानजी सुरु
4. श्री सोहनदान चारण (राजस्थान)
5. श्री बीहारी गढवी

*2016*. ता :- 12//3/2016 ने शनिवार

1 स्व श्री रणछोडदादा जोशी
2. श्री गोवर्धन शर्मा
3. श्री अरविंद बारोट
4. श्री अर्जुनदेव चारण (राजस्थान)
5. कविश्री "आल" (शेखडीया, कच्छ)

*2017*. ता :- 2//3//2017//. ने गुरुवार

1. श्री थार्या भगत
2. डॉ. श्री कल्याणसिंह शेखावत (राजस्थान)
3. श्री वसंतदासजी हरियाणी
4. श्री मायाभाई भाई आहिर
5. श्री मेराणभाई गढवी

*2018*. ता 19//2//2018 ने सोमवार
1. स्व भूधरजी जोषी
2. श्री गोविंद अमरा गढवी
3. श्री दमयंतीबेन बरडाई
4. श्री देवकरणसिंह राठोड,(राजस्थान)
5.  श्री हरदानजी खडिया
6. श्री झवेरचंद मेघाणी लोकसाहित्य केन्द्र

:- पोस्टबाई :- चारणत्व ब्लॉग

                 *वंदे सोनल मातरम्*

Featured Post

આજે કારતક સુદ ૧૩ એટલે પ.પૂ. આઈશ્રી સોનલમાનું આજે ૫૦ મો નિર્વાણ દિવસ છે.

આજે કારતક સુદ ૧૩ એટલે પ.પૂ. આઈશ્રી સોનલમાનું આજે ૫૦ મો નિર્વાણ દિવસ છે. આઈમાં જે કાર્ય માટે આવ્યા તા તે કાર્ય પુરુ થયુ હોવાથી વિ.સ.૨૦૩૧ કારત...