ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

બુધવાર, 12 સપ્ટેમ્બર, 2018

સમસ્ત રાજકોટ ચારણ સમાજ જોગ અપીલ

સમસ્ત રાજકોટ ચારણ સમાજ જોગ અપીલ


ચારણ સમાજના તમામ ટ્રસ્ટો, મંડળો, તથા સમાજનાં તમામ જાગૃત ગ્નાતીજનો ને અપીલ કરવાની કે આજ રોજ

તારીખ : ૧૨/૦૯/૨૦૧૮ ને બુધવાર ના રોજ સાંજ ના ૬:૦૦ કલાકે ચારણ સમાજ વાડી, ૨ સુખરામનગર રાજકોટ ખાતે સમુહ લગ્ન બાબતે એક ખાસ અગત્યની મીટીંગનુ આયોજન કરવામાં આવેલ છે તો આ મીટીંગમાં આપની હાજરી અનિવાર્ય છે

સમાજ હિતના કાર્યમાં હાજર રહેવા વિનંતી.


*ખાસ* *નોંધ* :- સમુહ લગ્ન બાબત અતી જરૂરી હોવાથી આપનો કિંમતી સમય કાઢીને સામાજીક ફરજ ના ભાગ રૂપે ઉપસ્થીત રહેવા ખાસ વિનંતી.*મીટીંગ પછી સ્વરુચી ભોજન સાથે લઈશું*


આ મેસેજ મેળવનાર તમામ ગ્નાતીજનોએ પોતાના વિસ્તારમાં રહેતા ચારણોને આ મીટીંગ મા ખાસ હાજર રહેવાની જાણ કરવાની જવાબદારી છે.


લી. *શ્રી શક્તિ ચારણ (ગઢવી) યુવા સંગઠન* - *રાજકોટ*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...