ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

રવિવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2021

ગઢવી સમાજ કન્યા છાત્રાલય - આદિપુર , ( કચ્છ )


ગઢવી સમાજ કન્યા છાત્રાલય - આદિપુર , ( કચ્છ )

આથી *ગુજરાતના ગઢવી સમાજ જોગ નિવેદન* કે ઉપરોક્ત કન્યા છાત્રાલયમાં ધોરણ 9 ( નવ ) કે તેથી ઉપરના કોઇ પણ ધોરણ કે કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી ગઢવી સમાજની કોઇ પણ દીકરીને એડમીશન મેળવવા માટેનું ફોર્મ ભરવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવેલ છે .
આ છાત્રાલયમાં દાખલ થનાર કોઇ પણ દીકરી પાસેથી છાત્રાલયમાં રહેવા જમવા કે અન્ય તમામ સુવિધાઓ પેટે કોઇ પણ પ્રકારની ફી લેવામાં આવતી નથી , તમામ સુવિધાઓ નિઃશુલ્ક આપવામાં આવે છે
. માટે આપની દીકરીઓને આ છાત્રાલયમાં દાખલ કરવા બાબત યોગ્ય અરજી કરવાની કાર્યવાહી કરવા વિનંતી .

*નોંધ : -*
આદિપુર શહેર મધ્યે નીચે મુજબની શિક્ષણ માટેની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે
1. ધોરણ 9 થી 12 સુધી ગુજરાતી , હિન્દી , અંગ્રેજી માધ્યમની શાળાઓ .
2. આઇ.ટી.આઇ.
3.  આર્ટ્સ , કોમર્સ અને સાયન્સ પ્રવાહની કોલેજો .
4.  બી.એડ. કોલેજ
5.  એલ.એલ.બી. કોલેજ
6.  બી.બી. એ . , બી . સી.એ. , એમ.બી.એ. કોલેજ
7.  નર્સિંગ કોલેજ .
વ્યવસ્થાપક ગઢવી સમાજ કન્યા છાત્રાલય આદિપુર - કચ્છ

*સંપર્ક :-*
1. જબરદાન એન.ગઢવી-
       9879507015
2.ઘનશ્યામ વી.ગઢવી 
     9825802577
3. સાત્વિકદાન એમ.ગઢવી-
      9726799444
4.વસંતદાન આઇ.ગઢવી-
      9586006699

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...