ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

રવિવાર, 8 ઑગસ્ટ, 2021

વિષય : ગીર સોમનાથ જિલ્લા ના ગીર ગઢડા તાલુકાના ના જસાધાર પાસે સરકડિયા સોનબાઇ માં ના મંદિરે વન વિભાગ દ્વારા રસ્તો ચાલુ કરવા બાબત .

વિષય : ગીર સોમનાથ જિલ્લા ના ગીર ગઢડા તાલુકાના ના જસાધાર પાસે સરકડિયા સોનબાઇ માં ના મંદિરે વન વિભાગ દ્વારા રસ્તો ચાલુ કરવા બાબત .

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી

*ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી* રાજ્ય પોલીસ દળમાં ફરજ બજાવતાં ચારણ-ગઢવી સમાજના, બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (વર્ગ-૩)ને  બિન હથિયાર...