ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

સોમવાર, 28 મે, 2018

ચારણ - ગઢવી સમાજનાં ધોરણ 10 માં અને 12 સાઈન્સ માં અભ્યાસ કરતાં અને સારા માર્કસ સાથે ઉતિર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થી ની માહિતી*

*મોટા ભાડિયા ચારણ સમાજનું ગૌરવ*

(1) ભીમશી અરજણ ગઢવી (ભલા) -  74.16%

(2) વિરબાઈ વાછીયાભાઈ ગઢવી (વિધાણી) - 73.66 %

(3) રાધાબેન નારણભાઈ ગઢવી (મુધૂંડા) - 71.62 % 

ખૂબ ખૂબ અભિનંદન
💐💐💐💐


શુભેચ્છક :- મોટા ભાડિયા યુવા ગૃપ


Badal Khima Rudach Got 95.45 PR With 81% Percentage And Secured 1st Rank In His School : Little Star English Medium School, Jam-Khambhalia.
*10નુ પરિણામ*

*રૂડાચ પરિવાર ના તેજસ્વી તારલાઓ*

*બાદલ ખીમા રૂડાચ  96 PR 81 %*
*ઈસ્વર રાયા રૂડાચ 94 PR*
*સુધીર થારીયા રૂડાચ 85 PR*
*રાજેશ માંડણભાઈ રૂડાચ 82 PR*
*સાગર હરસુર રૂડાચ 82  PR*
*સોભલબેન કીસોર રૂડાચ 81 PR*
*ભાર્ગવ ભારા રૂડાચ 80 PR 65%*
પ્રતિક વિજય રૂડાચ
ધાના અજુૅન રૂડાચ પાસ 
દેવલ હરજુક રૂડાચ 77 PR
દીપક હભુ રૂડાચ પાસ
પ્રવિણ સુરા રૂડાચ
ભાવેશ કારૂ રૂડાચ
જાયબેન પાલાભાઈ રૂડાચ
જગદીશ વેજાણંદ રૂડાચ

આયુર પરેશભાઈ રૂડાચ
પેથા અજા રૂડાચ 63 PR 


Suraj Su shubhasdan (sarli) percetile 96.36  & percentage 84 
Abhinadan


Anjli Sagardan Boxa Percentile Rank  99.72%
At:Khakhara Dist :Morabi
ધો 12 સામાન્ય પ્રવાહ નુ
પરિણામ મા રૂડાચ પરિવાર ના તેજસ્વી તારલાઓ
રૂડાચ હીરલ વેજાણંદ 97.38 PR
રૂડાચ ભાવના રાજપાર 96.06 PR
રૂડાચ સાજા દુલા 93 PR
રૂડાચ શ્યામ રાજા 89.82 PR
રૂડાચ મીરા માણસુર 80 PR
રૂડાચ રૂપલ વરજાગ 71 PR
રૂડાચ પ્રકાશ રઘુભાઈ 68%

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...