ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

શનિવાર, 10 ડિસેમ્બર, 2016

आई श्री सोनलमां प्रभाती : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

✍🏾     

          *प्रभाती*
*आई श्री सोनल माँ मढडा*

राग..तूं तारे मन साचू मान..

मढडा वाळी आई अमाणी मन माग्या फळ आपती,(2)
मढठा वाळी आई....टेक..

भजन भाळी भावनू माडी वेगथी वारे आवती,
दूःख दाळीदर दोयला टाळी बाळक ने बचावती,
मढडा वाळी आई.....1

अंतर नादे याद करो त्यां एकज सादे आवती,
संकट माथी सौ सेवक ने चंडीका छोडावती,
मढडा वाळी आई.....2

उजळा मोढे ओरडा आपी नित नेह वरहावती,
वाडी वजीफा चडवा घोडी लाड छोरु ने लडावती,
मढडा वाळी आई......3

कोठिये कायम कण दयेने अखूट संपत आपती,
नित प्रभाते नाम जपे एना कृपाळू कष्टो कापती,
मढडा वाळी आई....4

दूध दहीं ना दिये दूजाणा मेखडियू मन भावती,
अष्ट सिध्धी अने नवे निध्धी ने नेहडां मां नचावती... .5

सूरज *सोनल* नाम नो उग्यो  अवनी ने उजाळती,
*दिलजीत बाटी* दिल थी भजू, तिमीर बधा टाळती,
मढडा वाळी आई......6

आई श्री सोनल मां मढडा नी वंदना.

दिलजीत बाटी ढसा जं.

*मो..99252 63039

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી

*ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી* રાજ્ય પોલીસ દળમાં ફરજ બજાવતાં ચારણ-ગઢવી સમાજના, બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (વર્ગ-૩)ને  બિન હથિયાર...