ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બર, 2020

अखिल भारतीय चारण महासभा युंवा पांखना ना गुजरात प्रदेश कार्यकरणी नी बोटाद जिल्ला नी यादी

अखिल भारतीय चारण महासभा युंवा पांखना ना गुजरात प्रदेश कार्यकरणी नी बोटाद जिल्ला नी यादी

चेतनकुमार लाखुभाई (जाळंग) गढवी 
गुजरात प्रदेश मिडीया प्रभारी 

 शिवराजभाई हमीरभाई भांसणिया 
गुजरात प्रदेश मंत्री 

वीपुलभाई भीमभाई गढवी 
गुजरात प्रदेश मंत्री 

रामभाई बचुभाई गढवी 
गुजरात प्रदेश मंत्री 

 जयुभाई दादभाई गढवी 
गुजरात प्रदेश मंत्री 

संजयभाई कनुभाई गढवी 
गुजरात प्रदेश मंत्रीअखिल भारतीय चारण महासभा युंवा पांखमां वरणी थवा बदल सौने खूब खूब अभिनंदन  सह उत्तरोतर प्रगति ना सोपान सर करो अेवी शुभकामनाओ 💐💐💐

           *वंदे सोनल मातरम्*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી

*ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી* રાજ્ય પોલીસ દળમાં ફરજ બજાવતાં ચારણ-ગઢવી સમાજના, બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (વર્ગ-૩)ને  બિન હથિયાર...