ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

સોમવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2016

आई श्री सोनल वंदना : रचना :- दिलजीतभाई गढवी

*आई  श्री  सोनल  वंदना*
             *चरज*
ढाळ..मालम मोटा हलेसा मार

हे..आंगण आज पधार्या आई हशे कांई पूर्वोनी पूनाई..टेक

ढोल त्रांबाळू धणधणे ने सूर मीठा शहेनाई,
हे..अबिल गूलाल उडे आंगणिये ने चरजू त्या संभळाय रे,
आंगण आज  ....1

आनंद लेरु आज अंतरमा हैये हरख नो माय,
ह..सामैयामा शोभता माडी आभ कपाळी आई रे,
आंगण आज...2

चारण छोरु सौ साथे मळीने हरखे  गूंथे हार,
हे..फूलडे वेरी सघळी शेरी दिप पेटाव्या द्वार रे,
आंगण आज...3

गाम अमाणूं गोकूळ दिसे ने करणी ऐमा कान,
हे..सौ छोरुडा नाचे ताले भाव मा भूली भान रे,
आंगण आज....4

मानव मेरामण उमट्यो ने हैये हैयू दळाय,
हे..सहूनी सूरतामा चंडी ऐकतूं
भेळिया वाळी भळायरे,
आंगण आज...5

आई दयानो दरियो मोटो मां वालपनो वरसाद,
हे..सत्तना चिले चालशू तो आई राखे आबादरे,
आंगण आज...6

सवळी राहे मां सोनल वाळे अवळी छोडो आज,
हे..उद्धार करवा अंबा आवी चारणो नी सरताजरे,
आंगण आज...7

पाये पडी सौ पावन थाये टळिया त्रिवीध ताप,
हे..ऐक घडीमा अळगा कीधा
पंड्यना सघळा पापरे,
आंगण आज...8

आरदा सांभळी अंबा आवी मनमा लावीने म्हेर,
हे..द्वार दिपाव्या दिव्य दयाळी लाखू वाते ल्हेररे,
आंगण आज...9

हेते हालरडां गाई हिंचकावजे
पूरजे अंतर आश,
हे..भेळियावाळी भजू *दिलू*
भेवलियो खंमा करजो खासरे
आंगण आज...10

आ भाव गीत 1994 मा प्रथम वखत ढसा जं. मूकामे समस्त चारण समाज द्वारा सोनल बीज उजववानी शरुआत करेली त्यारे लखायेली प्रार्थना मां सोनल वंदना
(सोनल बीज हजू उजवाय छे)

दिलजीत बाटी ढसा जं ना
जै माताजी. मो.9925263039

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...