ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

મંગળવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2016

द्रारकामां कोई तने पुछशे : रचना:- ईशुभाई गढवी

ईशुभाई गढवी रचित एक रचना

द्वारकामां कोई तने पूछशे के काना .
ओली गोकुळमां कोण हती राधा .
   तो शुं रे जवाब दईश माधा ?

तारुं ते नाम तने याद नो'तुं
तेदि'थी राधानुं नाम हतुं होठे .
ठकराणां - पटराणां केटलाय हता
तो ये राधा रमती'ती सात कोठे .
राधाविण वांसळीना वेण नहीं वागे
शीदने सोगंध अेवा खाधा .
तो शुं रे जवाब दईश माधा ?

राधाना पगलामां वाव्युं वनरावन
फागण बनी एमां महेक्यो .
राधाना एकेका श्वास तणे टोडले
अषाढी मोर बनी गहेक्यो .
आज आघेरा थई ग्या कां राधाने वांसळी
एवा ते शुं पड्या वांधा .
तो शुं रे जवाब दईश माधा ?

घडीकमां गोकुळ ने घडीक वनरावन
घडीकमां मथुराना महेल .
घडीकमां राधा ने घडीकमां गोपीओ
घडीक कुब्जा संग गेल .
हेत प्रित न्होय राज खटपटना खेल
कान स्नेहमां ते होय आवा सांधा
तो शुं रे जवाब दईश माधा ?

*कृष्णनो जवाब ::--*

गोकुळ वनरावन ने मथुरा ने द्वारका
एे तो पंड्ये छे पहेरवाना वाघा .
राजीपो होय तो अंग पर ओढीये
नहीं तो रखाय एेने आघा .
आ सघळो संसार मारा सोळे शणगार
पण अंतरनो आतम एक राधा .
हवे पुछशो मां कोई मने कें कोण हती राधा ?

*रचना :- ईशुभाई गढवी*
*_टाईप :-  charantv.blogspot.com_*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...