ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

રવિવાર, 8 મે, 2022

ચારણ/ગઢવી સમાજ ના જજ (ન્યાયાધીશ) સાહેબશ્રી ઓ ની નીચે પ્રમાણે બઢતી અને બદલી થયેલ છે.ચારણ/ગઢવી સમાજ ના જજ (ન્યાયાધીશ) સાહેબશ્રી ઓ ની નીચે પ્રમાણે બઢતી અને બદલી થયેલ છે.

*(1)શ્રી પ્રતાપ દાન.એસ.ગઢવી*
 સાહેબ ને મુખ્ય જિલ્લા સેસન્સ જજ તરીકે બઢતી અપાઈ ( બઢતી સાથે બદલી ભુજ થી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા મુખ્ય જજ ) PDJ cadre 

*(2). શ્રી સી.પી.ચારણ સાહેબ*
 SD Cadre ( વડોદરા થી રાજકોટ શહેર_ જીલ્લા અદાલત )

*(3)શ્રી રાજવૃત ગઢવી સાહેબ*
 SD Cadre ( રાજકોટ  કડી _મહેસાણા)

*(4)શ્રી હરેશદાન લાંગા સાહેબ*
 SD Cadre ( પોરબંદર થી ધોળકા_ જીલ્લો અમદાવાદ )

*(5)શ્રી પૃથ્વીરાજ ગઢવી સાહેબ*
 SD Cadre ( ગાંધીનગર થી સેક્રેટરી લીગલ સહાય )

*(6)શ્રી જૈમીન જે ગઢવી સાહેબ*
 JD Cadre ( મહુધા થી ફતેપુરા ,_જીલ્લો દાહોદ)

*(7)શ્રી કુ. શાલીની બારહટ*
JD Cadre ( વડોદરા થી તળાજા -જીલ્લા ભાવનગર)

*(8)શ્રી કુલદીપ ગઢવી સાહેબ*
JD Cadre ( હિંમતનગર થી આમોદ_ જીલ્લો ભરૂચ)

*(9)શ્રી આર. આર. ઝીંબા સાહેબ*
_ SD Cadre ( પાલનપુર થી સેક્રેટરી લીગલ સહાય )

દરેક સાહેબ શ્રી ઓ ને ખુબ ખુબ અભિનંદન.....💐💐💐

ઉતરોતર પ્રગતિ કરો પરિવાર સાથે સમાજનું નામ રોશન કરો તેવી માં ભગવતિ ને પ્રાર્થના 2 ટિપ્પણીઓ:

Featured Post

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આરાધના

આઈશ્રી સોનલ માઁ ચારણ સભા સંચાલિત શ્રી કાનજીભાઈ નાગૈયા કુમાર છાત્રાલય, ભૂમિ પૂજન, સામાજિક ચિંતન સભા આઈ આર...