ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 12 નવેમ્બર, 2021

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ(G.P.S.C.) આયોજિત,રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક (વર્ગ-૩)ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ ગઢવી સમાજના તેજસ્વી તારલાઓ....

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
(G.P.S.C.) આયોજિત,
રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક (વર્ગ-૩)ની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયેલ ગઢવી સમાજના તેજસ્વી તારલાઓ....

(1)ભીમશી દેવદાસ સાખરા.
(ક્રમ - 6)

(2)મેહુલકુમાર પ્રવિણકુમાર ગઢવી.
(ક્રમ - 33)

(3)વાલજી નારણ ચારણ.
(ક્રમ - 128)

(4)દેવલબેન ભોરાભાઈ ગઢવી.
(ક્રમ - 150)

(5)રાજલબેન હરિદાનભાઈ ગઢવી.
(ક્રમ - 164)

(6) શ્વેતાબા રણજીતસિંહ ગઢવી.
(ક્રમ -174)

(7) યોગિતા ધનરાજભાઈ ગઢવી.
(  - 181)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...