ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

મંગળવાર, 11 ઑગસ્ટ, 2020

द्वारकामां कोई तने पूछशे के काना .ओली गोकुळमां कोण हती राधा . तो शुं रे जवाब दईश माधा ?*ईशुभाई गढवी रचित एक रचना*

द्वारकामां कोई तने पूछशे के काना .
ओली गोकुळमां कोण हती राधा .
   तो शुं रे जवाब दईश माधा ? 

तारुं ते नाम तने याद नो'तुं
 तेदि'थी राधानुं नाम हतुं होठे .
ठकराणां - पटराणां केटलाय हता
 तो ये राधा रमती'ती सात कोठे .
राधाविण वांसळीना वेण नहीं वागे 
शीदने सोगंध अेवा खाधा .
तो शुं रे जवाब दईश माधा ? 

राधाना पगलामां वाव्युं वनरावन 
फागण बनी एमां महेक्यो .
राधाना एकेका श्वास तणे टोडले 
अषाढी मोर बनी गहेक्यो .
आज आघेरा थई ग्या कां राधाने वांसळी
 एवा ते शुं पड्या वांधा .
तो शुं रे जवाब दईश माधा ? 

घडीकमां गोकुळ ने घडीक वनरावन
 घडीकमां मथुराना महेल .
घडीकमां राधा ने घडीकमां गोपीओ 
घडीक कुब्जा संग गेल .
हेत प्रित न्होय राज खटपटना खेल
 कान स्नेहमां ते होय आवा सांधा 
तो शुं रे जवाब दईश माधा ?

*कृष्णनो जवाब ::--*

गोकुळ वनरावन ने मथुरा ने द्वारका
 एे तो पंड्ये छे पहेरवाना वाघा .
राजीपो होय तो अंग पर ओढीये 
नहीं तो रखाय एेने आघा .
आ सघळो संसार मारा सोळे शणगार 
पण अंतरनो आतम एक राधा .
हवे पुछशो मां कोई मने कें कोण हती राधा ?

*रचना :- ईशुभाई गढवी*

*रचना चारणत्व ब्लॉग पर जोवा माटे :-
http://charantv.blogspot.com/2016/09/blog-post_40.html

     
                    🙏🏻 वंदे सोनल मातरम् 🙏🏻

1 ટિપ્પણી:

Featured Post

ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી

*ગઢવી સમાજનું ગૌરવ પી.આઈ.તરીકે બઢતી* રાજ્ય પોલીસ દળમાં ફરજ બજાવતાં ચારણ-ગઢવી સમાજના, બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (વર્ગ-૩)ને  બિન હથિયાર...