ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

સોમવાર, 23 ડિસેમ્બર, 2019

ભાઈ શ્રી ના વરદ હસ્તે સન્માન કરવામાં આવ્યું મુંબઈ ચારણ સમાજ ના પ્રમુખ શ્રી વાલજી ભાઈ ગઢવી નો


ભાઈ શ્રી ના વરદ હસ્તે સન્માન કરવામાં આવ્યું મુંબઈ ચારણ સમાજ ના પ્રમુખ શ્રી વાલજી ભાઈ ગઢવી નો

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...