ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

રવિવાર, 14 જાન્યુઆરી, 2018

आजे आईश्री देवलमा मां नो 28 मो जन्म दिवस छे

आजे आईश्री देवल मां नो 28 मो जन्म दीवस छे*

*आजे प.पू. आईश्री देवल मां भाड़ा ता. मांडवी कच्छ हाले वेरावळ नो 28 मो प्रागट्य दिवस छे आ निमिते टुंकमां माहिती आपवानो नानकडो प्रयास करेल छे.*

नाम            :- देवल

पितानुं नाम  :- पबुभाई वाछियाभाई मालम

मातानुं नाम  :- खीमश्रीबेन

जन्म स्थळ   :- वेरावळ 

*प.पू. आईश्री देवल मां ना प्रागट्य दिवसे तेमना चरणोमां शत : शत : वंदन*

निरखी त्यां नमणुं थई, हती न ऐनी हेव

जोगण लागे जोगडा, देवल कउं के देव

        *वंदे सोनल मातरम्*

3 ટિપ્પણીઓ:

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...