ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 4 ઑગસ્ટ, 2017

काम प्रजारण नाच करे :- रचना : दुला भाया काग (भगतबापु)

कागबापु द्वारा रचीत छंद द्रुमिला

काम प्रजारण नाच करे

दोहा

एक दिवस आनंद घर,हर हरदम हरखाय
करन नाच तांडव कजु,बहु बिधि केफ बनाय ..१

घट हद 'बिज्या' घुंटिके,आरोगे अविनाश
लहर केफ अनहद लगी,पूरण नृत्य प्रकाश..२
*(बिज्या एटले भांग)*

लिय समाज सब संगमें,त्रयलोचन ततकाळ
काळरुप भैरव कठीन,दिये ताळ विकराळ..३

घोररुप घटघट भ्रमण,ऊतया-रमण अकाल
कारण जीवको आक्रमण,दमण-दैत द्यग-भाल..४

लख भैरव गण संग लीय,डाकीनी साकीनी डार
जबर जुथ संग जोगणी,भूत प्रेत भेंकार...५

🙏🏻🙏🏻 *छंद=द्रुमिला* 🙏🏻🙏🏻

परमेश्वर मोद धरी पशुपाळण,कामप्रजारण नाच करे-
जीय कामप्रजारण नाच करे (टेक)

भभके गण भूत भयंकर भूतळ,नाथ अधंखर ते नखते
भणके तळ अंबर बाधाय भंखर,गाजत जंगर पांह गते
डमरुय डडंकर बाह जटंकर,शंकर ते कइलास सरे
परमेश्वर.. (१)

हडडं खडडं ब्रह्मांड हले,दडडं दडदा कर डाक बजे
जळळं द्रग ज्वाल कराल जरे,सचरं थडडं गण साज सजे
कडके धरणी कडडं कडडं, हडडं मुख नाथ ग्रजंत हरे
परमेश्वर... (२)

हदताळ मृदंग हुहूकट,हाकट धाकट धीकट नाद धरं
द्रहद्राह दिदीकट वीकट दोकट,फट्ट फरंगट फेर फरं
धधडे नग धोम धधा कर धीकट,घेंघट घोर कृताळ धरे
परमेश्वर... (३)

नट तांडवरो भट देव घटां नट ऊलट गूलट धार अजं
चहँ थाक दुदूवट दूवट खेंखट,गेंगट भू कइलास ग्रजं
तत तान त्रिपुरारी त्रेंकट त्रुकट,भूलट धूहर ठेक भरे
परमेश्वर... (४)

सहणाइ छेंछाट अपार छटा,चहुंथाट नगारांय चोब रडे
करताल थपाट झपाट कटाकट,ढोल धमाकट मेर धडे
उमया संग नाट गणं सरवेश्वर,इश्वर 'थइततां' उचरे
परमेश्वर... (५)

पहरी गंगाधर भेंकार भुजंगाय,भार अढारांय वृक्ष भजे
गडताळ अपार ऊठे पडघा,गढ सागर त्रीण ब्रह्मांड ग्रजे
हदपार पगांय हिमाचळ हालत,हालत नृत्य हजार हरे
परमेश्वर... (६)

बह अंग परां धर खाख अडंबर,डंबर सूर नभं दवळा
डहके डहकं डहकं डमरु बह,डूहक डूहक थे बवळा
हदपाळ कराळ विताळरी हाकल,पाव उपाडत ताळ परे
परमेश्वर... (७)

ब्रह्मांदिक देख संत भ्रमना भर,सुर तेत्रीशांय पाव सबे
खडडं कर हास्य ब्रह्मांड खडेडत,अंग उमा अरधंग अबे
जग जावण आवण जोर नचावण,आवत "काग" तणे उपरे
परमेश्वर मोद धरी पशुपाळण, कामप्रजारण नाच करे
जीय कामप्रजारण नाच करे...

🙏🏻🙏🏻 *छप्पय* 🙏🏻🙏🏻

करत नाच कइलास, पास लहि भूत प्रमेश्वर
ओपत नभ आभास,खास मध भाल खयंकर
वार करण विश्वास,दास कुळ कमळ दिवाकर
परम हिम चहुं पास,वास समशान विशंभर

दड दड दड डमरु बजे
हास्य करत खड खड सु हर
"काग" को संकट 'धहवा' कजू
धम धम पद भर 'गरलधर' !

*(धहवा=नाश करवा)*
अने
*(गरलधर=झेर धारण करनार सदाशिव)*

रचना= पद्मश्री चारणकवि कागबापु

आ छंद कागवाणी भाग=१ मांथी टाइप करेल छे भुलचुक सुधारीने वांचवी

टाइपिंग=राम बी गढवी
नविनाळ-कच्छ
फोन =7383523606

वंदे सोनल मातरमं

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...