ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શનિવાર, 12 નવેમ્બર, 2016

प.पु. आईश्री सोनल मां नुं आजे 42 मो निर्वाण दिवस


आजे प.पु. आईश्री सोनल मां नुं आजे 42 मो निर्वाण दिवस छे. नीचे मुजब माहिती आपवानुं नानकडू प्रयास करेल छे.


आई श्री सोनल मांनो संक्षिप्त परीचय
नाम : सोनबाई हमीर मोड
पितानु नाम           : हमीर माणसुर मोड
मातानु नाम           : राणबाई माणसुर घांघणिया
जन्मदिन              : वि.सं 1980 , पोष सुद -2
                                ता. 08-01-1924
जन्मस्थल            : मढडा , ता. केशोद , जी. जुनागढ
कुळ                      : चारण कुळ
गौत्र                      : तुंबेल गौत्र
मुळ शाखा             : मवर ( गुंगडा )
पेटा शाखा             : मोड
कुळ ऋषि             : शिव
कुळदेवी               : रवेची
स्वधामगमन       : वि.सं 2031, कारतक सुद -13
                              ता. 27-11-1974
समाधी स्थळ       : कणेरी , ता. केशोद , जि. जुनागढ

संदर्भ : आईश्री सोनल कथामृत लेखक :- आशानंदभाई गढवी झरपरा ता. मुंदरा-कच्छ

आजे नीचे मुजबना पुस्तको ई- बुक तरीके मुकेल छे.

(1) आईश्री सोनल ईश्वरी - लेखक :- श्री पचाण विश्राम आलगा (ई-बुक) :- Click Here

(2) सोनल चरित्र :- लेखक :- श्री आशानंद सुराभाई गढवी झरपरा-कच्छ (ई-बुक) :- Click Here

(3) आईश्री  सोनल कथामृत :- लेखक :- श्री आशानंद सुराभाई गढवी झरपरा-कच्छ (ई-बुक) :- Click Here

(4) आई श्री सोनल वंदना :- लेखक :- श्री प्रविणभा हरुभा मधुुडा - राजकोट  :- Click Here

ई - बुक डाउनलोड माटे मार्गदर्शन 

बुक ना नाम सामे लखेल Click Here  पर क्लिक करशो एटले बुक डाउनलोड थई जाशे 

                               सहकार माटे  आभार 

                               वंदे सोनल मातरम् 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...