ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. "

Sponsored Ads

બુધવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, 2016

नथी रे क्रोधाळी मोगल : रचना :- काळुभा बुधसी

*```काळुभा बुधसी रचीत आई श्री मोगलमां नी रचना```*

          *नथी रे क्रोधाळी मोगल*
       (राग मढडावाळी माताने वंदन अमारा)

नथी रे क्रोधाळी मोगल नथी रे क्रोधाळी..
माता ममताळी मारी भगुडारे वाळी...

अरध साद आपता अे वेगथी रे आवती.
हेताळी छोरु पर सदा हेत वरसावती.
चकली बनीने बाई प्रमाणो पुरनारी .
          नथी रे क्रोधाळी मोगल नथी रे क्रोधाळी..

देह अभडावी कोई असत खाद्य चाखतो .
भुली भान मदीराने देह मां अे नाखतो.
पछी प्रेमवाळी अेने लागे विकराळी.
          नथी रे क्रोधाळी मोगल नथी रे क्रोधाळी..

करी पाप पछी दोष आईने शुं देवा .
करम रे प्रमाणे भाई पडे दु:ख अेवा .
छतां दु:ख कापी करे क्रिपा रेमवाळी .
           नथी रे क्रोधाळी मोगल नथी रे क्रोधाळी..

कुडा काळमां तु भाळ राखजे कृपाळी.
सदा स्नेह दियो अेवी आरदा अमारी.
छोरु *"काळु"* नी लेजो अरजी स्वीकारी .
           नथी रे क्रोधाळी मोगल नथी रे क्रोधाळी..

*_रचियता :- काळुभा बुधसी, ढसा_*
               *_Mo. 973-723-2037_*

संदर्भ :- भगुडावाळी भगवती , पुस्तकमांथी लीधेल.

*टाईप :-  charantv.blogspot.com*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ

ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ UPSC CMS (યુ.પી.એસ.સી સંયુક્ત તબીબી સેવાઓ) ની પરીક્ષા પાસ  દેશની સર્વોચ્ચ પરીક્ષા ગણાતી UPSC CMS પરિક્ષા ...