ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

બુધવાર, 24 ઑગસ્ટ, 2016

चरज :- रचना : दिलजीतभाई गढवी , ढसा

चरज
राग..श्याम आवीने मारी..

मोगल आवेरे मां मोगल आवे
मारो साद सूणी ने भेरे मोगल
आवे...मारो साद...टेक..

ओखा धरामा मां अवतारी,
वैराट रूपे न्या वरताणी,
दैय्तो ने हण्या तेदी दोखी ना
दावे मारो साद सूणीने भेरे
मोगल आवे..(1)

नेचडा नेशमा मां नेजाळी
गोरवी मोगल गोरवीयाळी,
लिमडी वाळी मीठी म्हेर लावे
मारो साद सूणीने भेरे मोगल आवे,....(2)

गरवो साद गळगळो थय गाजे
थानक माथी बेठी थाजे,
भगूडा वाळी भजू भितर भावे
साद सूणीने भेरे मोगल आवे..(3)

भायला वाळी मां खलक खजानो
मारग कांठे मढ छे मजानो,
जिंडवा वाळी मारा रुदा नी रावे,
मारो साद सूणीने भेरे मोगल आवे...(4)

चार थडां माना चारे धाम छे
अडसठ तिरथ नो विश्राम छे,
दिलजीत बाटी भाव दिलथी गावे,
मारो साद सूणीने भेरे मोगल आवे,....(5)

चार थडां वाळी मां मोगल नी
वंदना...दिलजीत बाटी ना
जय मां मोगल
ढसा जं.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...