ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 13 ડિસેમ્બર, 2019

ભાવનગર "ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ "

ભાવનગર "ચારણ-ગઢવી સમાજનું ગૌરવ "
ભાવનગર ના નવાગામ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક ગઢવી હરદેવભાઇ કનુભાઇ સોયા એ સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં નવતર પ્રયોગ કરી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની શાળાઓને નવો રાહ ચીંધ્યો.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...