ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

સોમવાર, 28 મે, 2018

ગાયુવારે.ઈતો.હાલીયો.ડાડો :- રચના જયદેવ ગઢવી

ગાયુવારે.ઈતો.હાલીયો.ડાડો
વીર.રુપે.વછરાજ
રણ.ધેલુળો.રણમા.હાલો
વીર.રુપે.વછરાજ

ઢોલ.તાંબાળુ.ઢોલ.તયા.વાગો
જુવો.પાડાણાની.માય
લડવયો.તેદી.લડવા.લાગો
વીર.રુપે.વછરાજ

હાકલ.દઈ.ઈતો.હાલીયો.જાઈ
દુશમનો.બધા.ભાગા.જાઈ
માથા.વહેરવા.લાગીયો.ડાડો
વીર.રુપે.વછરાજ

ધણ.આવુ.ધણશેરમા.જેદી
તેદી.વાછરો.ના.દેખાય
કામ.આવીગીયો.રણમા.જેદી
વીર.રુપે.વછરાજ

ચોરીયે.આટા.ફરીયો.નય.તેદી
તોળી.નાખી.વરમાળ
સાદ.બેનીનો.સાંભળો.ડાડા
વીર.રુપે.વછરાજ

ચારણ.જયદેવ.તારા.ગુણલા.ગાવે
ડાડા.તમારા.આજ
તુજ.અમારો.આધાર.સે.ડાડા
વીર.રુપે.વછરાજ

ઢાળ....ઓખાધરાને.ઉજાળવા.આવી

6352351258

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...