ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

સોમવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2018

भजु पीठड भालाळी :- रचना :- स्वश्री नाथाभा गढवी (मंडोरीया नेस)

1) भजु पीठळ भालाळी,
     वारु करे विशभुजाळी,
     नमे नर नारी माँ पीठळ माडी,
     परचाळी पाय लागु,
     लाखेणी लाख वंदु
     माँ पीठळ माडी....

2) तारा काळज कोई न मापे,
     त्रणे लोक जाप जपे(2)
    भालो शोभे हाथे, माँ पीठळ माडी
    परचाळी पाय लागु,
    लाखेणी लाख वंदु माँ पीठळ माडी.....

3) माँ तु समंदर सोसनारी, केडा पार
     करनारी(2),
     सुमराने हणनारी माँ पीठळ माडी,
    परचाळी पाय लागु,
    लाखेणी लाख वंदु माँ पीठळ माडी.....

4) क्रोधे नागणी काळी, रीजे राज
     देनारी(2),
    लाखेणी लाकडीवाळी माँ पीठळ माडी,
    परचाळी पाय लागु,
    लाखेणी लाख वंदु माँ पीठळ माडी......

5) नमे 'नाथ' नेजाळी,
     धरे ध्यान धजाळी(2),
     हरदुःख हरनारी माँ पीठळ माडी,
     परचाळी पाय लागु,
     लाखेणी लाख वंदु माँ पीठळ माडी.....

रचना: *नाथभा गढवी(मंडोरीया नेस)*

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...