ચારણત્વ

" આપણા ચારણ ગઢવી સમાજની કોઈપણ માહિતી,સમાચાર અથવા શુભેચ્છાઓ આપ આ બ્લોગ પર પ્રકાશિત કરવા માગતા આ વોટ્સએપ ન.9687573577 પર મોકલવા વિંનતી છે. " "આઈશ્રી સોનલ મા જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવ તારીખ ૧૧/૧૨/૧૩ જાન્યુઆરી-૨૦૨૪"

Sponsored Ads

શુક્રવાર, 14 ઑક્ટોબર, 2016

चारण गाथा कवाटर फाइनल माटे पसंदगी पामेला लोक गायक तारला


चारण गाथा
कवाटर फाइनल माटे पसंदगी पामेला लोक गायक तारला

विभाग :- A (8 थी 16 वर्ष) पसंदगी पामेल

(1) जनक राणाभाई गढवी - वडोदरा
(2) तनय घनश्यामभाई गढवी - महेसाणा
(3) प्रविणा जबरदानभाई गढवी - महेसाणा
(4) हरिओम सुखदेवभाई गढवी - अमदावाद
(5) किशन जपुभाई गढवी - अमदावाद
(6) पार्थ सुरेशभाई गढवी - अमदावाद
(7) तीर्थदान प्रविणदानभाई गढवी - अमदावाद
(8) देवल वालजी गढवी - भुज-कच्छ
(9) प्रियांशी घनश्यामदानभाई गढवी - राजकोट
(10) खुशाल हितेशभाई गढवी -वडोदरा

विभाग :- B (17 थी 35 वर्ष) पसंदगी पामेल

(1) अभय हाजाभाई गढवी - राजकोट
(2) देव्याणी जगदीशदान गढवी - राजकोट
(3) रामदे नागाजणभाई गढवी - राजकोट
(4) कुलदीप लक्ष्मणभाई गढवी - राजकोट
(5) शकितदान नवलदानभाई गढवी - राजकोट
(6) जेठाभाई पबुभाई गढवी - राजकोट
(7) पुनम नाराणभाई गढवी - राजकोट
(8) हरी मोमायाभाई गढवी - भुज
(9) शकितदान जोवरदानभाई गढवी - भुज
(10) गोविंद आलाभाई गढवी - भुज
(11) जिग्नेश हरीभाई गढवी - भुज
(12) प्रविणदान रूपदानभाई गढवी - महेसाणा
(13) कुलदीप अमीरदानभाई गढवी -महेसाणा
(14) अरुण महेशदानभाई गढवी -  महेसाणा
(15) अभिषेक चेतनभाई गढवी - महेसाणा
(16) हितेश राघवदानभाई गढवी - महेसाणा
(17) बळवंत शंकरदानभाई गढवी - महेसाणा
(18) तृप्ती राजेन्द्रकुमार गढवी - वडोदरा
(19) कपिल हसमुखभाई गढवी - वडोदरा
(20) हार्दिक अरविंदभाई गढवी -वडोदरा
(21) जिज्ञेश भरतभाई गढवी - अमदावाद
(22) हेतल जीगरदानभाई गढवी - अमदावाद
(23) पार्थ दिलीपलदानभाई गढवी -अमदावाद
(24) विशाल शनिभाई गढवी -अमदावाद
(25) भैरव लाभुदानभाई गढवी - अमदावाद

टाइप बाय :- www.charanisahity.in

कवाटर फाइनल तथा सेमिफाइनलनुं सरनामुं

ता. :- 24-10-2016
समय :- सवारे 9-00
*स्थळ :-*
श्री बाबा आंबेडकर टाउनहोल,
सेकटर-12, महात्मा मंदिर पासे गांधीनंगर
नोंध :- लोक साहित्य विभागनुं परीणाम हवे जाहेर थाशेટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

Featured Post

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ

આઈશ્રી દેવલમાં બલિયાવડ વાળા નું કાળેલા ગામે પ્રવાસ આઈ શ્રી દેવલમાં (બલિયાવડ) થી આપણા ગામ કાળેલા ખાતે આજે તા. .૨૦-૫-૨૪ ના રોજ પધા...